Cikkek
 

NOSZ-ünnepség Sopronban

Pártélet

A Győr megyei pártvezetés a soproni elvtársakat kérte fel a megyei ünnepség rendezésére. November 5-én több, mint 50 fő meghívott részvételével, a megye minden területéről érkezett pártdelegáltak, megyei KB-tagok, és sok pártonkívüli meghívott ünnepelt ezen a délutánon. Egy komoly, de mégis formabontó ünnepség résztvevői voltunk.

Az ünnepség a magyar és a szovjet himnusz elhangzásával vette kezdetét, majd az ünnepség levezető elnöki tisztségét ellátó , az ország egyik legfiatalabb párttagja, Stekovics Klaudia üdvözölte a soproni pártvezetés meghívását elfogadó ünneplőket. Az ünnep szónoka és narrátora is egyben, Horváth Lajos elvtárs, Sopron területi elnöke volt.

Az ünnepség formabontása abban nyilvánult meg, hogy beszéde teljesen nélkülözte a klasszikus ünnepi beszédeket, mégis áttekintést adott kronológiailag is a mögöttünk lévő 90 évről. Belehallgathattunk Lenninnek, a Szmolnijban mondott beszédébe hangfelvételről, Klaudia előadásában pedig Ady „Vörös jelek a hadak útján“ c. verséből hallhattunk részletet, majd zenei betétek hangzottak föl.

Az ünnepség az Internacionálé - eddig nem nagyon ismert feldogozású - a Kreml toronyórájának zongorakíséretű bejátszását követően, a munkásosztály nemzetközi himnuszának együttes eléneklésével ért véget.

Ezt a soproni elvtársak kedves figyelmessége következtében, eszem-iszomos beszélgetés, órákon keresztüli politizálás követte. A rendezvény kiválóan sikerült, ezúton is köszönet a soproni elvtársaknak.

Sipőcz Sándor