Cikkek
 

Thürmer Gyula beszéde a minszki tanácskozáson

Külföld

Tatyjana Golubeva, a Belarusz KP elnöke szólal fel
Tatyjana Golubeva, a Belarusz KP elnöke szólal fel

Kedves Elvtársak!

A magyar kommunisták nevében köszönöm a belarusz és orosz kommunistáknak, hogy vállalták, hogy a mai tanácskozást megszervezik. A Munkacsoportban működő pártoknak pedig köszönet azért, hogy Minszk mellett döntöttek.

Mi azért jöttünk Minszkbe, hogy támogatásunkról biztosítsuk Belarusz Kommunista Pártját, amely élén Golubeva elvtársnő áll. Tiszteljük Golubeva elvtársnő pártjának egyértelmű elkötelezettségét Belarusz függetlensége, társadalmi haladása mellett. Ismerjük és becsüljük internacionalista hitüket.

Szeretném világosan leszögezni: mi nem ismerünk Belaruszban más kommunista pártot. Nem kommunista az a párt, amely nyíltan szociáldemokrata akar lenni, és az USA-t tekinti szövetségesének. Nem tudjuk elfogadni, hogy egyes európai kommunista pártok ezt a pártot is meghívják tanácskozásaikra, és ezzel fokozzák a burzsoá propaganda által keltett zavart.

A Magyar Kommunista Munkáspárt úgy véli: a belarusz nép harca függetlenségéért, önálló fejlődési útjáért ma az antiimperialista harc egyik döntő területe. Miért? Azért, elvtársak, mert az Egyesült Államok a demokratikus átalakítás címén USA-barát rendszert akar kreálni Belaruszban is. Ma még katonai értelemben nincs háború Belarusz ellen, de folyik a titkosszolgálatok aknamunkája. Intézetek sokasága igyekszik a belarusz emberek agyát átmosni. Ezeket a titkosszolgálatokat és intézeteket a mi országaink kormányai finanszírozzák. Kötelességünk fellépni ellenük.

Mi támogatjuk azt a politikát, amelyet Alekszandr Lukasenko elnök neve fémjelez. Kérlek, támogassátok Ti is! Lépjünk fel az USA és az EU szankciói ellen! Segítsük a belarusz kommunistákat! Segítsük a belarusz ifjúsági szervezetet, hogy a DIVSZ tagja lehessen, és itt, Minszkben kerüljön sor a következő VIT-re!

A Magyar Kommunista Munkáspárt az egyetemes történelem kiemelkedő eseményeként ünnepli a Nagy Októbert. A Nagy Október megnyitotta a szocialista forradalmak korszakát. Meggyőződésünk, hogy e nagyszerű korszak ma sem ért véget. Voltak és lesznek sikerek és kudarcok, egymást követik a forradalmi apály és dagály időszakai, de e folyamat végeredményben elvezet a szocializmus világméretű győzelméhez.

A Nagy Október tapasztalata is arra tanít bennünket, hogy eszmei tisztaság nélkül nincs győzelem. Mi a reformizmust és opportunizmust tartjuk a mai munkásmozgalom halálos veszélyének. Nem jó, hogy nincs pénzünk, nem jó, hogy szegények vagyunk, de ha elveszítjük eszmei iránytűnket, ha feladjuk a marxizmus-leninizmust, mindent elveszítünk. A reformizmus nem fog önmagától eltűnni. Harcolnunk kell ellene! Ideológiai, politikai és szervezeti eszközökkel is. Egyetértünk azzal, hogy a mi tanácskozásainkra a reformista, szakadár pártokat semmilyen körülmények között ne engedjük be.

Én arra biztatom tanácskozásunk minden résztvevőjét: merjünk szembenézni a tényekkel! A munkásmozgalomban jelen van a kommunista és a reformista szárny. Mi nem merjük ezt kimondani. Keressük azt a minimumot, amiben esetleg egyetértünk. Elvtársak! Túl sok időt töltünk el a kompromisszumkereséssel. Nem vesszük észre, hogy a reformista pártok - a szociáldemokrácia aktív támogatása mellett - kiszoríthatnak bennünket, ha nem lépünk sürgősen.

Mit javaslunk, mi magyar kommunisták? Teremtsük meg a kommunista pártok nemzetközi szervezetét! Nem egyszerűen a kommunista pólust a pártok nagy tengerében, hanem a saját harci szervezetünket. Kérem a nagy pártokat: higgyenek nekünk, kisebb pártoknak! Mi, a kisebb pártok naponta elszenvedjük az együttműködés hiányát.

Elegünk van abból, hogy egyesek a végtelenségig az egykori Komintern hibáira hivatkoznak. A Komintern a maga korában jó szervezet volt, és jól szolgálta a kapitalizmus elleni harcot.

Nekünk, magyar kommunistáknak van erkölcsi alapunk ezt mondani, hiszen a szocializmus idején, amikor hatalmon voltunk, mindennel támogattuk a világ kommunista erőit. Jó szóval, pénzzel, és ha kellett, fegyverrel is.

Javasoljuk, elvtársak, hogy már a mostani tanácskozásunkon lépjünk előre. Évek óta rendszeresen tanácskozunk. Ez jó, de tovább kell lépni!

Javasoljuk:

Egy, a Munkacsoport legyen intézményes titkárság, amely az évenkénti tanácskozásaink között politikai kérdésekben véleményt mond, és szervezi az információcserét.

Kettő: a szolidaritási alapot tegyük érdemi intézménnyé. Mi szegény párt vagyunk, de készek vagyunk megosztani azt, amink van.

Három: hozzuk létre közös kommunista ideológiai központunkat.

Kedves Elvtársak!

November 6-án a magyar bíróság várhatóan ítéletet mond a Magyar Kommunista Munkáspárt Elnöksége elleni perben. A tőkés Magyarországon először ítélik el egy párt vezetését azért, mert élt a szabad véleménynyilvánítás jogával és politikainak minősítette a bíróság egy ítéletét. Először van bíróság előtt egy párt teljes vezetése. Mi küzdünk, és küzdeni fogunk.

Lehet, hogy egy ideig nem találkozunk, mert a magyar bíróság elítél bennünket és a következő két évet börtönben töltjük. Lehet persze, hogy nem merik megtenni. Ez tőletek is függ, a munkásmozgalom szolidaritásától.

Sokan közületek levélben bátorítottak bennünket. Sokan a magyar nagykövetségek elé vonultak, és ott tiltakoztak. Köszönjük!

Köszönjük a támogatást mindazoknak, akik a minszki találkozó tiltakozását aláírták. A Munkáspárt elleni akció is megmutatta, hogy az imperializmus meg akar semmisíteni bennünket. Vagy cselekszünk, és közösen túléljük a támadást, vagy felszámolnak bennünket. Egyéni túlélés nincs!

Mi, magyar kommunisták a Nagy Október 90. évfordulóján kijelentjük: mi a marxizmus-leninizmusban és az internacionalizmusban hiszünk. Abban hiszünk, hogy harcolnunk kell a kapitalizmus ellen, és a kapitalizmus ellen össze kell fognunk. Legalább úgy, ahogyan elődeink tették.