Cikkek
 

Kommunisták világtanácskozása Minszkben

Külföld

A minszki tanácskozás elnöksége

A Kommunista és Munkáspártok 9. Nemzetközi Tanácskozása Minszkben (Belarusz Köztársaság) befejezte munkáját A találkozó szervezője Belarusz Kommunista Pártja (BKP) és az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja (OFKP) volt.

A nemzetközi kommunista és munkásmozgalom e fontos eseményére „A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 90. évfordulója. Az októberi eszmék időszerűsége és életképessége. A kommunisták az imperializmus ellen, a szocializmusért vívott harcban“ címmel került sor.
Alekszandr Lukasenko, a Belarusz Köztársaság elnöke üzenetet intézett a tanácskozás résztvevőihez.

A rendezvényen 71 kommunista párt 154 képviselője vett részt, akik a világ 58 országából érkeztek. A tanácskozáson résztvettek pártok vezetői, titkárai, a központi bizottságok tagjai, a nemzetközi osztályok képviselői, a nemzeti parlamentek képviselői, neves tudósok, állami és közéleti szereplők. Számos párt nem tudott jelen lenni Minszkben, ezért üdvözletüket juttatták el. A pártok képviselői közös nyilatkozatot fogadtak el, amely hangsúlyozza, hogy 1917 októberének eszméi a mai viszonyok között időszerűbbek, mint valaha.

A találkozó elősegítette a vélemény- és információcserét a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom fő kérdéseiről. A tanácskozás résztvevői felszólalásaikban értékelték a világban és az egyes országokban kialakult társadalmi-politikai helyzetet, hangsúlyozták, hogy további összehangolt lépésekre és a kölcsönös szolidaritás erősítésére van szükség. Határozottan elítélték a kommunista-ellenességet és a történelem meghamisítására irányuló kísérleteket.

A kommunista és munkáspártok képviselői kifejezték készségüket, hogy együttműködnek a következő irányokban:

Rendezvényeket szerveznek annak érdekében, hogy a fiatalság Marx születésének 190. évfordulója és a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 160. évfordulója alkalmából megismerje Karl Marx eszmei örökségét.

Aktívan szembeszállnak az antikommunizmussal, fellépnek a kommunista pártok és kommunista ifjúsági szervezetek üldözése és tiltása ellen. Adatbankot hoznak létre az ilyen antikommunista történésekről.

Harcolnak a történelem mindenfajta revíziója, újraírása, a fasizmus rehabilitálása ellen.

Szolidárisak a munkajogi viszonyok terén elért eredmények védelmében. Összehangolják tevékenységüket a külföldi munkások és migránsok jogainak védelmében.

Harcolnak a dolgozók demokratikus jogaiért és szabadságaiért, a "terrorizmusról" hozott törvények ellen, fellépnek a politikai és szakszervezeti tevékenység büntetőjogi üldözése ellen.

A szolidaritási mozgalmakba aktívan bevonják a haladó társadalmi és politikai személyiségeket, tudósokat, az alkotó értelmiség képviselőit, annak érdekében, hogy fellépjenek a kommunista és munkásmozgalom elleni üldöztetésekkel szemben.

Közös akciókat folytatnak a G-8, a WTO, az EU, a NATO csúcstalálkozói kapcsán. Harcolnak a külföldi csapatok kivonásáért Afganisztánból, Irakból és más országokból. Fellépnek a NATO megszüntetéséért, a külföldi katonai támaszpontok felszámolásáért más országok területén.

Szolidaritási akciókat folytatnak a szocialista Kubával, fellépnek az embargó eltörléséért, az amerikai börtönben lévő öt kubai hazafi kiszabadításáért, az EU Kuba-ellenes álláspontjának megszüntetéséért.

Szolidaritást vállalnak a Bolivári folyamattal Venezuelában.

Harcolnak a "Nagy-Közel-Keletre" vonatkozó tervek ellen.

Támogatják tematikus, regionális és régiók közötti találkozók megszervezését, és a kommunista pártok más közös rendezvényeit.

Közös európai kampányt folytatnak az oktatás kérdésében.

Aktívan támogatják a munkásmozgalom, a nőmozgalom, ifjúsági és diákmozgalmak, békemozgalmak nemzetközi demokratikus, antiimperialista szervezeteinek kezdeményezéseit.

A tanácskozás résztvevői megismerkedtek Belarusz társadalmi-gazdasági és politikai helyzetével, felkerestek több ipari és mezőgazdasági létesítményt. A kommunista és munkáspártok tanácskozását részletesen bemutatták a tömegtájékoztatási eszközök.