Cikkek
 

Az értéktöbblet és a tőkés kizsákmányolás

Vélemény

A Közgazdasági Lexikon meghatározása szerint a tőke pénzt szülő pénz. A pénz viszont önmagában nem szül értéktöbbletet, csak ha mozgásban van, mozgásba hozzák, befektetik. A pénzért termelési eszközöket és munkaerőt vásárolnak. A kettő együtt új árut termel, az árut eladják és így válik ismét pénzzé. De már értéktöbblettel tetézve.

Az áru értékében megjelenik a felhasznált termelési eszközök értéke és a munkás munkaereje. A munkás munkaereje hozza létre az értéktöbbletet. A munkás csak annyi bért kap, amennyi a saját munkaereje és a családja fenntartásához kell. A többlet - a profit marad - a tőkésnél. Ez adja gazdagsága, gazdagodása alapját.

Az értéktöbblet keletkezhet: az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban és a banki intézetekben (itt a kamat jelenti a többletértéket).

A tőkés kizsákmányolás = az értéktöbbletből a munkás munkaereje fenntartására kifizetett összeg feletti rész. Ezt a jogot a kapitalizmusban az a törvény garantálja, amelyik a magántulajdont, a magánvagyont védi.

A kapitalizmusban a termelési eszközöktől megfosztott munkás kénytelen eladni munkaerejét.

Mint bérmunkás eltűri, hogy sohasem kapja meg a munkaereje értékét. A tőkés, a termelési eszköz tulajdonosa mindent elkövet, hogy minél több profithoz jusson. A kapitalizmusban nem érvényesül a szolidaritási elv, a tőkés szemében a munkás nem ember, eszközként használja, és úgy is bánik vele. Növeli a kötelező munkaidő hosszát, csökkenti a szabadság napjainak számát.

Bizonyos védőfelszereléseket "elfelejt" rendelkezésre bocsátani, csökkenti a munkanapokon belüli pihenőidőt, stb. A marxi-filozófia és közgazdaságtan szerint csak akkor szűnik meg a munkás kizsákmányolása, ha a termelési eszközök magántulajdonát megszünteti, azok közös társadalmi tulajdonba kerülnek.

Herczegh Klára