Cikkek
 

Emlékeztünk mártírjainkra

Pártélet

Farkas Ferenc beszédet mond a Fiumei úti temetőben

Idén is megemlékezett a Magyar Kommunista Munkáspárt Nagy-Budapesti Regionális Szervezete az 1956. október 30-án, a budapesti Köztársaság téren, a pártház védelmében elesett és brutálisan legyilkolt, megkínzott védőkről.

Szép számú emlékező gyűlt össze, sokan olyanok is, akik részt vettek az ellenforradalom leverésében, olyanok, akik sok-sok bajtársat, elvtársat, barátot vesztettek el.

Nemcsak budapestiek, Pest megyeiek jöttek el, hanem távoli megyék kommunistái is úgy érezték, hogy ezen a szomorú napon itt a helyük a Fiumei úti temetőben, mártírjaink sírjánál.

Idén Farkas Ferenc elvtárs, a Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke mondott emlékező beszédet.

Farkas elvtárs azokban az években maga is fegyverrel szolgálta a néphatalmat, védte az ellenforradalmárokkal szemben a munkások országát.

Az elnökség nevében Kajli Béla és Arató István koszorúzott
Az elnökség nevében Kajli Béla és Arató István koszorúzott

„Ma nem ünnepelni jöttünk össze, hanem emlékezni! Emlékezni arra, hogy 1956 őszén tragikus események zajlottak le hazánkban. A jogos, népi és nemzeti követelések jegyében kibontakozott mozgalmat a külföldről irányított hazai rendszerellenes erők kezdettől fogva a néphatalom megdöntésére igyekeztek felhasználni, és a fegyveres felkelést az ellenforradalmárok katonailag, nyugati segítséggel - már jó előre - tervszerűen előkészítették - mondta el emlékező beszédében Farkas Ferenc.