Cikkek
 

Válasz a GKM-től

Hírek

Mint ismeretes a Munkáspárt elnöke levélben kérte Kóka János gazdasági minisztertől a Hankook dél-koreai gyárral kötött szerződés, mint közérdekű adat kiadását. A Munkáspárt tudni kívánja, hogy pontosan milyen feltételek mellett adott a GKM közel 26 milliárd forint állami támogatást a cégnek. S azt is kilátásba helyezte, hogy a szerződés ismeretében - a sorozatos munkaügyi szabálytalanságok miatt - annak felülvizsgálatát kéri az Állami Számvevőszék elnökétől.
A GKM-től az alábbi válasz érkezett, de a szerződést még nem adták ki.


„Thürmer Gyula elnök
Magyar Kommunista Munkáspárt
Tisztelt Elnök Úr!

Levelét - amelyben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM)) és a Hankook Tire Magyarország Kft. között 2005. október 31-én létrejött támogatási szerződés (a továbbiakban : szerződés) kiadását kéri - áttekintettem, és az abban foglaltakkal kapcsolatban, Miniszter úr nevében, a következőkről tájékoztatom.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Avtv.) előírtaknak megfelelően a GKM természetesen kész a kérését teljesíteni, a közérdekű adatok kiadására megszabott határidőt azonban rajtunk kívül álló körülmények miatt nem tudjuk tartani.

A Bogád Zoltán felperes által a GKM alperes ellen a szerződés közérdekű adattartalmának kiadása iránt indított, a Fővárosi Bíróság előtt 19. P. 22.394/2007. szám alatt folyamatban lévő perben hozott elsőfokú, szóban kihirdetett ítéletében ugyanis a bíróság iránymutatást adott a kiadási kötelezettségünk terjedelmére nézve. (Ezt a pert az Index internetes újság újságírója indította. - Szerk.)

A fentiekből következően kérésének mindaddig nem tudunk eleget tenni, amíg az írásba foglalt ítélet nincs a birtokunkban. Az ítélet kézbesítését követően - a bírósági döntésnek megfelelően - természetesen haladéktalanul rendelkezésére bocsátjuk a szerződésben foglalt közérdekű adatokat.

Tisztelettel:

Dr. Kákosy Csaba
kabinetfőnök