Cikkek
 

Károlyi Mihály, az igazi hazafi

Vélemény

Október vége közeledtével Károlyi Mihály személye a progresszív erők emlékezésének homlokterébe kerül. Ám neve l9l8 óta szerepel a konzervatív jobboldal gyűlöletlistáján. A fasisztoid rezsimben üldözték Horthyék, és üldözik ma is a nacionalista-haladásellenes erők. Bűne az, amit mi erényének tekintünk: eljutott a történetietlenné vált polgári formáció megtagadásáig. Horthyék hazaárulónak bélyegezték, és bírósági döntéssel elkobozták jelentős (negyvenezer holdas) birtokát. Élete nagy részét emigrációban kellett töltenie, mert hazatérése esetén lesújtott volna rá a nemzeti-keresztény kurzus kenetteljes irgalmatlansága.

A "vörös" grófot ma sem hagyják nyugodni. Akit életében elmarasztaltak, nem számíthat kegyelemre halála után sem. Szobrát naponta öntik le vörös festékkel, az elítélő írások egész sora jelenik meg különböző nyomdai förmedvényekben. Ezeknek ugyan semmi tudományos jelentőségük nincsen, de arra alkalmasaknak látszanak, hogy az utókor kevésbé tájékozott elemeit félrevezessék.

Mindazonáltal Károlyi Mihály úgy él a magyar (és a nemzetközi) progresszió tudatában, mint jeles, nagy formátumú politikus. Emberi kiválóságát bizonyítja, hogy volt ereje, elszántsága szakítani osztályával, az arisztokráciával, annak merkantil-germanofil szárnyával, és fellépni olyan programmal, mint az általános választójog törvényes bevezetése. l9l8 októberében - a néptömegek követelésére - élére állt a polgári demokratikus forradalomnak.

Ez időben tevékenysége bizonytalan és ellentmondásos, de őszinte szándéka volt Magyarországot a béke, a nemzeti függetlenség, a modernizáció és a polgári demokrácia útjára vinni. A céljai elé gördülő akadályokat nem tudta leküzdeni. Ebben megakadályozták osztályos társai, de lelkileg-ideológiailag maga sem készült még fel teljesen a gigászi történelmi feladatra. Elbukott, ám nem gátolta meg a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltását.

Ekkor még nem vetkezte le polgári előítéleteit, ezért nem értette meg a proletárdiktatúra híveinek törekvéseit. Ellenségei ma is azzal vádolják, hogy a rezsimváltásban összejátszott a kommunista Kun Béláékkal. Emigrációba vonult, s itt kezdődött el igazi fordulata a haladás felé. Következetes volt a Horthy-fasizmus bírálatában, leleplezésében.

Amikor l933-ban Hitler Németországban hatalomra került és Európára vetődött a háború, valamint a totális fasizmus emberirtó árnya, minden erejével a nácizmus ellen fordult.

A háború után, l946 májusában visszatért hazájába és igyekezett bekapcsolódni a demokratikus Magyarország politikai életébe, balszerencséjére, az akkori légkör azonban már nem kedvezett neki. Szeretett volna köztársasági elnök lenni, a kisgazdák azonban Tildy Zoltánt tolták előtérbe. Párizsi követ lett, de a Rajk-ügy miatt szembekerült Rákosiékkal. Lemondott diplomáciai tisztségéről és visszavonult a politikai életből. A franciaországi Vence-ben halt meg l955 májusában. Később hamvait hazahozták és a Kerepesi temetőben helyezték el.

A nagy magyar politikus ellen azok szítják a gyűlöletet, akik díszes temetést szerveznek a tömeggyilkos Horthy Miklósnak, akik szolgai tisztelettel adóznak Bethlen Istvánnak, Gömbös Gyulának, Telekinek Pálnak, akik felmentik háborús- és népellenes bűneik alól Bárdossy Lászlót, egykori miniszterelnököt, aki (Horthyval egyetértésben) rátámadt a hazánkat nem fenyegető Szovjetunióra.

A népbíróság ítéleteinek felülvizsgálata korántsem ért véget. A csaknem ezer áttekintett ügyből egyre több felmentés született, de ha türelmesek leszünk, ez a szám szaporodni fog. Kegyelem a fasiszta háborús bűnösöknek és kíméletlen ítélet a baloldaliaknak. Ez volt, és ma is ez a jobboldali elit ars poeticája.

Hegedűs Sándor