Cikkek
 

"Lenin bélyegeken" kiállítás

Pártélet

Az első, itthon kiadott Lenin-bélyeg
Az első, itthon kiadott Lenin-bélyeg

Vlagyimir Iljics Lenin nevét és tanításait az egész világon ismerik, hiszen egyre többen lapozgatják és tanulmányozzák műveit, mert Lenin a XXI. században is időszerű, bár a 90-es évek elején különböző okok miatt nagyot fordult a világ.

Az európai országokban a nemzetközi tőkés erők segítségével megdöntötték a szocializmust és sikeresen szétverték a Szovjetuniót.

Lenin mégis időszerű!

Ezért a magyar rendszerváltás után először Magyarországon (talán Európában is) "Lenin a bélyegeken" című kiállítás megrendezésére kerül sor a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 90. évfordulója tiszteletére.Nem egyszerű vállalkozás ez, hiszen a teljes és hiteles Lenin-kép összeállítása nem könnyű feladat, sem szóban, sem írásban, de főleg nem bélyegeken, grafikákon. Több évtized sem volt elégséges a teljesség eléréséhez, tehát ne kérjék számon tőlem a teljességet, hiszen a világ több mint ötven országában adtak ki az elmúlt fél évszázadban Lenint ábrázoló bélyeget.

Csupán arra teszek meglehetősen bátortalan kísérletet, hogy a világ különböző országaiban: az európai szocialista országok, a (volt) Szovjetunió, Kuba, az ázsiai szocialista országok és az afrikai országok - Burundi , Kamerun, Mauritánia, Csád, Szenegál, Kongó, Mali - megjelent, Lenint ábrázoló bélyegeket, képeket, emléklapokat, bélyegzőket, rajzokat összegyűjtsem, rendezzem és "a bélyegek nyelvén" bemutassam Lenin sokszínű ember - alakját, emberközelségét, eszméinek világot formáló hatását, mindenkori időszerűségét, a leninizmus életrevalóságát. Újra kell gondolnunk, értelmeznünk Lenint és alkotóan alkalmazni tanításait a XXI. században is.

Ha a kritika az "ikon - Lenint " rombolja és a valóságos ember személyiségét kutatja, azt nincs okunk kifogásolni, sőt bátorítani kell. De az olyan tendencia ellen, amely szinte visszamenőleg meg akarja szüntetni Lenin életművét, és ehhez az agymosás minden formáját igyekszik felhasználni, azzal határozottan szembe kell szállni.

Lenin lényeglátása, realitásérzéke, a történeti módszer szigorú alkalmazása, a vita dialektikus felfogása, kompromisszumkészsége, a szabadságnak a másként gondolkodók szabadságakénti felfogása - üzenet a mának.

Ezek jelentik ma Lenin időszerűségét és aktualitását.

Sajnálatos, hogy az európai tőkés ellenforradalmak hatására a volt európai szocialista országokban és természetesen a (volt) Szovjetunióban a 90-es évek elejétől nem jelentettek meg Lenint ábrázoló bélyegeket. A Szovjetunióban az első, Lenint ábrázoló bélyeg 1924. január 28-án, az utolsó 1991. április 22-én, Magyarországon az első, Lenint ábrázoló bélyeg 1947. október 29-én, az utolsó 1982. november 5-én jelent meg.

Mint érdekességet, megemlíteném, hogy 1999-ben Belgiumban is adtak ki - több híres embert ábrázoló bélyegblokkban - Lenint ábrázoló bélyeget, de a volt szovjet köztársaságokban - legjobb tudomásom szerint, a mai napig - még nem adtak ki.

A kiállítás alapvetően a bélyegek, a grafikák, a képi megjelenítések formájában igyekszik a fenti gondolatokra az érdeklődők figyelmét felhívni, valamint Lenin világtörténelmi jelentőségét hangsúlyozva aktuális gondolatok megfogalmazására ösztökélni és a leninizmus zászlaja alá toborozni.

Farkas Ferenc

A kiállítást első alkalommal a Munkáspárt meghívott vendégei tekinthetik meg a november 9-ei megemlékezésen. A nagy-budapesti párttagságnak november második felében szervezünk egy napot, amikor megtekinthetik a bélyegeket.