Cikkek
 

1956, az ötvenhatos szemével

Vélemény

Egyelőre fülsértő csinnadratta nélkül, de készül az elit az l956-os ellenforradalomról való megemlékezésre.
Mint tavaly és tavalyelőtt, most is fogadkoznak a parlamenti pártok vezetői: mindent elkövetnek, hogy a megemlékezés méltó legyen az esemény pátoszához, hogy kifejezésre jusson az a nemzeti egység, mely 5l évvel ezelőtt oly "naggyá" tette a "forradalmat".

Ezúttal nem szállnék vitába a történelemhamisító historikusok és politikusok álláspontjával, miszerint, az l956 októberében lezajlott felkelés (pontosabban: lázadás!) forradalom volt Magyarország szabadságáért, és a kommunista "diktatúra" felszámolásáért.

A mi véleményünk éppen annyira ismert és szilárd, mint ellenségeinké. Mindkét fél ezen nézetét már számtalanszor kifejezésre juttatta. Az állandó ismételgetés, az imamalom-effektus nem visz bennünket előre a kérdés elfogulatlan és szakszerű megoldásában. Látni kell, a jobboldal állásfoglalása e témakörben nagyon is a napi politika és a hatalmi harc eszköze. A progresszív folyamatok láncolatában egyszer majd könnyebb lesz a tudományos-tárgyszerű rendezés.

Mi, szerény marxista módszereinkkel előlegezzük a választ. A rendszerváltás eseményei ékesen mutatják, hová jutott az ország a kapitalista restauráció következtében.

Miután élő tanúja voltam a félévszázados tragédiának, meggyőződéssel állítom: szó sem volt nemzeti egységről és a lakosság többségének aktivizálódásáról. Ahány párt és politika követelt magának helyet az eseményekben, annyiféle elképzelés szerepelt "programjukban".

Amiben találkoztak, az a régi polgári világ restaurálására irányuló közös törekvés volt. Ezután a "merre", a "hogyan" kérdésében ég és föld választotta el a küzdő feleket egymástól. Nagy Imre népi-koalíciós demokráciája nem volt azonos a szociáldemokrata Kéthly Anna demokratikus szocializmusával, Tildy Zoltán nyugatias polgári demokráciája jelentősen eltért a klerikális erők teokráciájától (Mindszenty), a konzervatív és a különböző színezetű szélsőjobboldali, fasiszta-fasisztoid szervezetek, valamint az előbbiek, továbbá az egymás közötti rivalizálások ugyancsak a sokat hangoztatott egység hiányát bizonyítják.

A sors iróniája, hogy ez a paródia az l989-es "békés" ellenforradalmat követő rendszerváltás-teremtette "konszolidációs" időszakban folytatódott, sőt túlzás nélkül kimondhatjuk: kiéleződött.

Ennek az átkos belháborúnak vagyunk szenvedő részesei. Kiderült, a neoburzsoázia még arra sem alkalmas, hogy megvédje önmagát és a tőkés rendszert, helyette a szűk, önös érdekeit helyezi előtérbe.

Jánosi Katalin, Nagy Imre, l956-os miniszterelnök unokája, a naiv asszony ismét összehívta a polgári elit egymással acsarkodó vezetőit, hogy most még formálisan, de október 23-án ténylegesen - kéz a kézben - tartsanak össze az egyetértés jegyében.

Ismerve a díszes társaságot, ilyen idillre nem számíthatunk, mert, a szélsőjobb (MIÉP, Jobbik Magyarország, és más neonácik) mindent el fog követni, hogy ellenőrizhetetlen nemzetellenes zavarkeltéssel, destabilizálja az amúgy is képlékeny viszonyokat.
1956 nem a miénk, de a fasiszták (akár ideig-óráig tartó) randalírozásban sem vagyunk érdekeltek.

Ma nem az a kérdés, hogy kapitalizmus, vagy szocializmus, hanem az, hogy Fidesz, vagy MSZP.

Ebben a helyzetben kétfrontos harcot kell folytatnunk, hiszen bármelyik fél győzelme nem hozna lényeges változást a nép életében. Ám az előretörő fasizmussal szemben felemeljük a szavunkat. Természetesen nem szabad részt vennünk 1956 megünneplésében, az ellenforradalom igazi arcának leleplezését azonban össze kell kapcsolnunk a fasizmus vandalizmusa elleni harccal.

Hegedűs Sándor