Cikkek
 

Megnyílt a Kínai Kommunista Párt 17. kongresszusa: tovább a reformok útján

Külföld

A Kínai Kommunista Párt 17. kongresszusának megnyitója

Október 15-én, lapzártakor megkezdte munkáját a Kínai Kommunista Párt 17. kongresszusa. A kongresszus a központi szervek beszámolóinak megvitatása után dönt a párt további feladatairól, módosítja a szervezeti szabályzatot és megválasztja az új vezetést. 2213 küldött képviseli a 73,76 millió párttagot. 2002 óta 13,16 millió új tagot vettek fel. Jelenleg a tagság 23.7 százaléka 35 évnél fiatalabb, 36-59 év között van a tagok 52,9 százaléka. A kommunisták 10,8 százaléka munkás, 31százaléka paraszt, 29 százaléka termelésirányító. A nyugdíjasok aránya 18,8 százalék.

Óriási fejlődés jelentős gondok mellett

Hu Jintao, a párt főtitkára tartotta meg a Központi Bizottság beszámolóját. Kína az elmúlt négy évben óriásit lépett előre. A GDP éves növekedése 10 százalék. Az emberek életkörülményei lényegesen javultak. Hu Jintao szólt a kínai fejlődés ellentmondásairól is. A gazdasági fejlődéshez ma még rendkívül sok nyersanyag és energia kell, és a környezeti károk is jelentősek.

Ehhez párosul egy másik óriási probléma: a falu még mindig jóval szegényebben él, mint a város. Sok a gond a "foglalkoztatás, a jövedelmek elosztása, az oktatás, az egészségügy, a lakásépítés, a munkavédelem, a közbiztonság terén". Hu Jintao értékelése mögött az áll, hogy az elmúlt években a gazdasági reform már nem csak az óriási ipari parkokat jelentette, ahol a tőke állami támogatással használhatta az olcsó kínai munkaerőt, hanem az állami tulajdonú vállalatok átalakítását is. A mintegy 1,2 millió állami vállalat racionalizálása nagyon sok ember számára a munkanélküliséget hozta magával.

"Több erőfeszítésre van szükség az ideológiai és erkölcsi fejlődés terén" - hangsúlyozta a pártfőtitkár, utalva arra, hogy a gazdaság átalakulása megváltoztatta a kínai társadalmat is. A jobb élet, a több pénz megváltoztatta az emberek szemléletét. Az érvényesülés, a karrier, a pénz előtérbe került a hagyományos értékekkel szemben.

Új nemzedékek nőttek fel, akiknek már nem sokat mond Mao Zedong egykori felszabadító háborúja, vagy akár a "Kulturális Forradalom".
A fiatalok tömegével kerülnek a mai nyugati divatok hatása alá. Az emberek tömegével kezdtek el utazni Kínán belül, és külföldön. Rengetegen kívánnak az USA-ban tanulni, sőt ott érvényesülni.
a kínai sajátosságú szocializmus folytatódik

Hu Jintao a kínai sajátosságú szocializmus további építését hirdette meg. Kiemelte, hogy a kínai párt a marxizmust alkalmazza a konkrét nemzeti viszonyok között. Támaszkodik Mao Zedong tanításaira, Deng Xiaoping gondolataira, a korábbi főtitkár Jiang Zemin nevével fémjelzett "három képviselet" elvére. A mostani vezetés új elméleti hozzájárulását a "tudományos szemléletű fejlődés" elvének nevezték el,

A kongresszuson várhatóan sok szó esik arról, hogy a reformgazdaság viszonyai között megerősödött a kínai vállalkozói osztály, ami lényegét tekintve ugyanolyan tőkésosztály, mint bárhol másutt a világon. A vállalkozói osztály a 16. kongresszuson már politikai lehetőséget is kapott, hiszen beléphet a pártba, sőt vezető is lehet. 134 ezren jelentkeztek a pártba az "új társadalmi rétegből", azaz a tőkés-vállalkozói osztályból, és 64 ezret vettek fel. A kínai becslések szerint az "új társadalmi réteg" létszáma 50 millió körül lehet, és mintegy 1,3 milliárd dollárnyi vagyon felett rendelkeznek. A mostani 17. kongresszus előtti helyi választások világosan jelezték, hogy a kínai pártban most markánsan jelen van egy fiatal, pragmatikus nemzedék.

Üdvözlet a magyar kommunistáktól

A Munkáspárt levélben köszöntötte a kínai párt 17. kongresszusát. A levél kiemeli, hogy a Munkáspárt értékelése szerint a "kínai nép óriásit lépett előre a harmonikus, korszerű szocialista társadalom építésében. A kínai emberek évről-évre jobban élnek. Világraszóló sikereket érnek el az űrkutatásban és a tudomány más területein. Érvényesül a nép hatalma, fejlődik a demokrácia. Kína nemzetiségei otthonukként építik és szépítik az országot. A nép élhet szabadságával és alapvető emberi jogaival. A magyar kommunisták nevében gratulálunk a szocialista jóléti társadalom építésében elért sikerekhez."
A Munkáspárt levele szól a kínai út nemzetközi jelentőségéről is. "A Kínai Kommunista Párt tapasztalatai a nemzetközi kommunista mozgalom egésze számára felbecsülhetetlen értéket jelentenek."
"Örömmel állapítjuk meg, hogy az elmúlt négy évben eredményesen fejlődtek a Magyar Kommunista Munkáspárt és a Kínai Kommunista Párt kapcsolatai. Pártunk a közös ideológia, a kölcsönös megértés alapján a jövőben is mindent megtesz barátságunk és együttműködésünk elmélyítéséért, a kölcsönös szolidaritás erősítéséért
Kifejezzük meggyőződésünket, hogy ez szolgálja népeink nemzeti érdekeit, és értékes részét képezi a magyar és a kínai nép közötti sokrétű viszonynak. Kívánjuk, hogy a 17. Kongresszus segítse elő a szocializmus erősítését Kínában, Kína nemzetközi pozícióinak megszilárdítását, a kínai nép boldogulását." - fejeződik be a Munkáspárt levele.

***

A Kínai Kommunista Párt kongresszusainak történetével foglalkozó cikksorozatunk következő részeit olvasóink a 17. kongresszus befejezése után ismerhetik meg.