Cikkek
 

Szerbiai kommunisták is tiltakoznak

Per

A magyar és a szerb kommunistákat régi internacionalista szálak kötik össze. A Munkáspárt az elmúlt két évtizedben mindig támogatta a szerb kommunistákat a Jugoszlávia és Szerbia függetlenségéért vívott harcukban. A Jugoszlávia elleni NATO-agresszió idején, az amerikai bombázások kellős közepén Thürmer Gyula és Vajda János személyesen mentek el Belgrádba és Újvidékre, és támogatták a szerb népet az igazságtalan háborúban.

Most a szerb kommunisták emelték fel szavukat a magyar kommunisták érdekében. A belgrádi magyar nagykövetségnek írt levélben tiltakoztak a magyarországi jogtiprás ellen. Idézzünk egy részletet a levélből: "a Jugoszláv Kommunista Szövetség Szerbiában azon a véleményen van, hogy a Magyar Kommunista Munkáspárt Elnöksége ellen indított per egy un. koncepciós per (hasonlóan az 1949 és 1953 között a munkásmozgalmi vezetők ellen lefolytatott törvénysértő perekhez), amelynek elsődleges célja a Munkáspárt diszkriminálása, lejáratása és ellehetetlenítése.

Másodlagosan e per szervesen illeszkedik az Európában folyó munkásmozgalom-ellenes és antikommunista kampányba (pl. az Európai Unió antikommunista kiáltványa, a csehországi kommunistaellenes fellépések, Kádár János sírjának meggyalázása Budapesten, a tallinni Szovjet Hősi Emlékmű meggyalázása stb.), amelynek célja a munkás- és kommunista mozgalmak kiiktatása Európa politikai életéből, és a gazdasági globalizáció és a neoliberális eszmék térhódításának megkönnyítése.

Ezért a JKSZ Szerbiában kéri és követeli, hogy a Magyar Köztársaság igazságügyi szervei a Magyar Köztársaság Alkotmánya szellemében szüntessék be az eljárást a Munkáspárt Elnöksége ellen." Az aláírók: Mira Tokanović és Olajos N. Miklós. A szerbiai kommunisták velünk vannak, köztük a szerbek is, a magyarok is.