Cikkek
 

Cseh- és Morvaország kommunistáinak levele

Per

Őexcellenciája Szabó István Úrnak, a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének

Tájékozódtunk arról a bírósági perről, ami a Magyar Kommunista Munkáspárt vezetősége ellen folyik. Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjában ez az eset nagy nyugtalanságot váltott ki, mert ez a bírósági per ellentétben van a Magyar Köztársaság alkotmánya 61-ik cikkével, amely minden állampolgárnak biztosítja a szabad véleménynyilvánítás jogát.

Úgy véljük, hogy ez a per példa nélkül álló beavatkozást jelent a Munkáspárt belső életébe. Célja meggyengíteni ezt a pártot és ezen belül támogatni a szakadárokat és reformistákat. A per része annak a gátlástalan antikommunista politikának, amely nem riad vissza ismert személyiségek, köztük Kádár János sírjának megszentségtelenítésétől.

Ezt a bírósági pert nem lehet másnak tekinteni, mint a mostani politikai hatalom politikai megtorlását azért, mert a Munkáspárt népszavazást kezdeményezett a kórházak privatizációja ellen. Teljes mértékben elítéljük a Munkáspárt ellen folyó pert, mint olyan aktust, amely a demokratikus társadalom polgári jogainak durva megsértését jelenti. Ez része az összeurópai antikommunista politikának, amely megnyilvánul a mi országunkban is.

Kérjük Önt, szíveskedjék ezt a tiltakozó levelet a Magyar Köztársaság miniszterelnökének, külügyminiszterének és igazságügy miniszterének továbbítani.

Üdvözlettel:

JUDr. Vojtěch Filip
Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja Központi Bizottságának elnöke