Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

Új módon 1945-ről

A Munkáspárt Központi Bizottsága a közelmúltban irányelveket fogadott el a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 90. évfordulójának megünneplésére. A dokumentum hamarosan megjelenik A Szabadságban.

Mostani számunkban folytatjuk a dokumentum részletes bemutatását. Miben mondunk újat ma, 2007-ben?
1945 kiemelkedő esemény Magyarország életében is, még akkor is, ha a tőkés politikai erők ezt tagadják is. Sok minden történt akkor egyszerre.

Először is, véget ért a második világháború, megszűnt az a veszély, hogy Magyarország a fasiszta Harmadik Birodalom gyarmata legyen.

Másodszor, a győztes hatalmak megállapodtak arról, hogy milyen legyen a háború utáni Európa. Az új rendszer az 1945. évi jaltai megállapodás nyomán jaltai rendszerként ismeretes. Ez azt jelentette, hogy Németországot kettéosztották. Azt is jelentette, hogy Európa keleti része a Szovjetunió, nyugati része pedig az USA és szövetségeseinek befolyási övezetébe került.

Erről a szocializmus idején kevesebbet beszéltek, mivel úgy gondolták, hogy a nagyhatalmi megállapodás ténye elhalványítja az 1945-48 között végment társadalmi forradalmak jelentőségét.

Ma már új módon kell szólnunk erről is. Tény, hogy a szocialista Szovjetunió a nemzetközi jog adta lehetőséget felhasználva elősegítette, hogy Kelet-Európa népei megszabaduljanak a feudalizmus maradványaitól és a tőkés kizsákmányolástól. Magyarán szólva a kommunista erőket segítette az 1945-48 közötti belpolitikai harcokban. Hogyan? Például úgy, hogy pozitívan reagálták a kommunista miniszterek kéréseire.

Segítették a kommunisták által vezetett romeltakarítást, az utak, vasutak helyreállítását. De azzal is, hogy teherautókat, motorkerékpárokat adtak a kommunista párt aktivistáinak. A szocialista forradalmat azonban a magyar munkásságnak kellett kivívnia. A szovjet szuronyok ahhoz nem lettek volna elegendőek.

Vagyis nem igaz, hogy csak a jaltai rendszer miatt győzött a szocializmus. A magyar munkásság élt a kedvező nemzetközi lehetőséggel és kiharcolta magának a forradalmat.

Társadalmi haladás és nemzeti érdek összekapcsolása

A magyar munkásság is megharcolta a maga forradalmát. 1945-48 között jelentős nemzeti feladatokat teljesített: földhöz juttatta a parasztságot, választójogot adott a széles tömegeknek, létrehozta a népi-demokratikus államot. Példát mutatott abból, hogy a nemzet felemelkedése érdekében lehetséges a különböző ideológiájú pártok együttműködése.

Elmondható azonban, hogy a magyar munkásság a szocialista forradalmat némileg szinte ajándékba kapta a történelemtől. S, bár megoldott nemzeti feladatokat, nem kapcsolódott össze a nemzeti sorskérdésekkel. Nem kellett például kivívni Magyarország függetlenségét, mivel Magyarország még a hitleri megszállás idején is független ország maradt. 1949-ben, amikor Kínában győzött a szocialista forradalom, Kína egyúttal nemzeti függetlenségét is megszilárdította. Az új, szocialista Kína egyben a független Kínát is jelentette.

Nálunk nem kellett a gyarmatosítók ellen sem küzdeni. Vietnamban, Koreában, Kubában is, és valamivel később Laoszban is a szocializmus és a nemzeti önállóság ügye összekötődött, és tartós, szilárd bázist biztosított ezeknek az országoknak, amelyeket még az 1989-91. évi tőkés ellenforradalmak sem ingattak meg.

Mivel a társadalmi haladás és a nemzeti sorskérdések nem fonódtak össze, a tőkés erők könnyedén szembeállíthatták egymással a kommunistákat és a lakosság nem kommunista részét.

Ezt történt 1956-ban is, 1989-ben is. Az is igaz, hogy maga a munkásosztály sem becsülte meg kellőképpen a megszerzett hatalmat. A könnyen kapott szocializmust könnyedén is adták fel negyven évvel később, az 1989-90-es tőkés ellenforradalom idején.

A mára nézve ezekből a történelmi tényekből nagyon fontos következtetés adódik. A mai viszonyok között mi kommunisták akkor tudjuk túlélésünket biztosítani, akkor tudunk megerősödni, ha szervesen kötődünk a magyar társadalom, a magyar nemzet közös gondjaihoz. A Munkáspárt ezért védi a magyar nemzeti gazdaságot, a magyar kis- és középvállalkozókat, a magyar nyelvet és kultúrát. Védjük a nemzeti hagyományokat még akkor is, ha azok eredetileg az egyházhoz, vagy más ideológiai áramlatokhoz kötődtek.