Cikkek
 

Baloldaliak és keresztények közös kiútkeresése

Mozgalom

A közelmúltban, szeptember 11-én tartotta a Magyar Szociális Fórum (MSZF) az Igazságosabb és testvériesebb társadalomért című konferenciáját, amelynek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iustítia et Pax Bizottsága adott otthont.

A fő előadásokat Goják János, a házigazda szervezet főtitkára, ny. főiskolai tanár, Náray-Szabó Gábor, a Profeszszorok Batthyányi Köre elnöke és Gazsó Ferenc, az MSZP Társadalompolitikai Tagozatának tiszteletbeli elnöke tartotta. Felszólalt Szabó Endre, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke is. A tanácskozás főbb gondolatait Símó Endre újságíró, közgazdász, az MSZF szervezőjének zárszóként elhangzott előadása alapján ismertetjük.

A konferencia elősegítette különböző ideológiájú, kultúrájú, filozófiai bellítottságú, vallásos és nem hívő emberek találkozását, párbeszédét és kézfogását. Honi valóságunkra a mélyülő társadalmi egyenlőtlenség, igazságtalanság, súlyosbodó megélhetési gondok jellemzőek. A tömeges elégedetlenség radikalizmusba csaphat át, a szélsőségek malmára hajthatja a vizet. Ilyen körülmények között önmagában is érték a nyilvános dialógus, a készség a másik gondolatainak, szándékainak megismerésére és megértésére. A baloldali és keresztény szociális értékeket megfogalmazó elóadók nem érték be az eszmecserével, hanem felvázolták a cselekvés irányát is, javaslatok fogalmazódtak meg arról, hogyan lehet kievickélni a súlyos erkölcsi, politikai és társadalmi válságból, mely Magyarországot sújtja.

A nagyobb társadalmi szabadság tartalmát az előadók az egyén, a család és a közösség szerepének kibontakoztatásában, az igazságosság, az emberi méltóság, a szolidaritás, a szociális biztonság, a létbiztonság és a béke értékeiben jelölték meg. Az előadásokból, a hozzászólásokból az is kiderült, hogy, mit nem tekintünk értékeknek. Szemünkben nem érték a meggazdagodás, az egyenlőtlenség, az igazságtalanság, a szabadság és a demokrácia hiánya, az emberi méltóság tiszteletének mellőzése.

A neoliberális politikával szemben Goják János professzor leszögezte: az államnak elsősorban az alsóbb osztályokra és a szegénysorsúakra kell tekintettel lennie. Gazsó Ferenc szerint a piac mindenhatósága, a tőkeérdekek abszolút primátusa kirívóan igazságtalan elosztási rendszerhez vezetett, és megakadályozza az egyenlőtlenségek csökkentését. Társadalompolitikai irányváltást és fordulatot tartott szükségesnek, hogy igazságosabbá váljék az újraelosztás, hogy fel lehessen tartóztatni az elszegényedést. Mindez nemcsak politikai akarat függvénye, de függ a tulajdonviszonyoktól is.

Goják János arra utalt, hogy "a tulajdonjog is alá van vetve a javak egyetemes rendeltetésének, és nem abszolút." Nem érvényesül a tulajdonformák alkotmányban deklarált egyenértékűsége - fűzte hozzá Gazsó Ferenc -, kisszámú csoport rövid idő alatt nagy termelővagyont halmozott fel, míg a társadalom többsége eleve kirekesztődött a tulajdonszerzés lehetőségéből.

Mindebből az is következik, hogy az elosztási viszonyok kiigazítása rendszerkorrekciót föltételez a tulajdonviszonyok tekintetében is - hangsúlyozta Simó Endre a zárszavában, hozzá téve: a közvetlen cél az ultraliberális politika felülvizsgálata.

Fel kell tartóztatni a szolidaritás elvén alapuló jóléti rendszerek leépítését, a közösségi tulajdon további privatizálását, az egészségügy, a társadalombiztosítás, az oktatás üzleti alapokra helyezését.

A neoliberális fundamentalizmussal ezen a konferencián baloldaliak és keresztények a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás ideálját szegezték szembe - összegezte a tanácskozás tanulságát.