Cikkek
 

A siker tanulságai

Külföld

A Görög Kommunista Párt kampánycsend előtti választási gyűlése
A Görög Kommunista Párt kampánycsend előtti választási gyűlése

Örülünk a Görög Kommunista Párt sikerének. Felmerül bennünk a kérdés, vajon miként érték el a sikert, és a mi magyar viszonyaink között van-e mód ilyen siker elérésére?

A görög kommunisták sok évtizedes munkájának gyümölcse érett be a mostani választásokon. A 60-as években önfeláldozó harcot folytattak a görög ezredesek fasiszta diktatúrája ellen, ami nemcsak osztályharcossá edzette a pártot, de tekintélyt is adott neki a nem-kommunista emberek előtt is. Kitartó küzdelmük a Jugoszlávia elleni NATO-agresszió idején megmutatta az embereknek, hogy a kommunisták a görög nemzeti érdekek harcosai is. Az elmúlt években nem volt olyan - a munkásokat érintő - ügy, ahol a kommunisták nem az első sorokban lettek volna. Mindez együtt vezetett a mostani eredményhez.

A legutóbbi választások vesztese a görög szocialisták pártja, a PASOK volt. A szocialisták neoliberális politikája ellenérzéseket váltott ki a görög társadalomban. A kommunisták jó eredményéhez tehát a szocialisták gyengülése is kellett. Az MSZP nálunk is gyengül, de ilyen mértékű visszaesésről nem lehet beszélni. A görög politikai paletta sajátossága az is, hogy a liberális politikai erőknek nincs olyan befolyásuk, mint Magyarországon. A liberális elem ma Magyarországon akadályozza, hogy az MSZP politikájában csalódott emberek tömegesen átáramoljanak a Munkáspárthoz.

A siker okai között feltétlenül meg kell említeni, hogy a Görög Kommunista Párt következetes marxista-leninista párt, az egyik legharcosabb erő a kommunista mozgalomban. A választók értékelik ezt a kiállást. Ebből a kiállásból nálunk sincs hiány. Mi természetesen nem rendelkezünk azzal a tekintéllyel, amelyet görög elvtársaink a fasizmus elleni harcban szereztek. Ez lényeges többlet. A Magyar Kommunista Munkáspártnak viszont egyre növekvő tekintélyt szerez a tény, hogy az elmúlt két évtizedben nem forgattunk köpönyeget, becsületesek és tisztességesek maradtunk, amikor mások nem.

A siker okai között kell említenünk azt is, hogy a görög kommunisták jóval előbb tisztázták viszonyukat a szocialistákhoz. A görög pártban nem volt kérdés az, hogy a PASOK nem baloldali párt, s nem beszéltek együttműködésről. E tisztulás részeként náluk már korábban végbement az ideológiai és politikai szakítás, ami nálunk csak 2005-ben történt meg. Az MSZP-vel kapcsolatos illúziók terhét mi lassan két évtizede cipeljük, és csak mostanság szabadulunk meg tőle. A 2006-os párt kiválása ennek fontos állomása volt. Ha a Görög Kommunista Pártban nem megy végbe ez a szakítás a 90-es években, aligha lehetne a mostani sikerről beszélni.

A görög kommunisták anyagi helyzete természetesen más, mint a miénk. Lehetne arról beszélni, hogy a szocializmus idején a szocialista világ segítette őket, és az akkor létrejött anyagi háttér ma is megvan. Ez igaz. De igaz az is, hogy a görög kommunisták ma is képesek eltartani a rádiójukat, TV-állomásukat, napilapjukat, a székházaikat. Most már nincs szocialista világ, de van egy nagyon öntudatos párttagság, amely folyamatos feladatának tartja a pénzgyűjtést, rendszeresen fizeti a tagdíjat, és minden más formában, pénzzel, kocsival, szellemi és fizikai munkával támogatja a pártot.

Nekünk ez még nagyon jelentős tartalékunk.

A sikerhez hozzájárult az is, hogy a görög párt harcképessége nagyobb, mint a magyaré. Ez nem a taglétszám kérdése, hanem sokkal inkább a tagság hadrafoghatóságának. A görög kommunisták nagyon sokat dolgoztak a választási sikerért. Ez számunkra is tanulság. Kemény munka nélkül nem megy.