Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes

Elmélet

A tőkés programok és a valóság

Minap egyik elvtársunk azt mondta: a munkások között élek, hallom a véleményüket. Egyre elégedetlenebbek, egyre türelmetlenebbek. Tudnak rólunk, tisztelnek is, de azt kérdik: milyen programotok van, mit csinálnátok Ti?

Nyugodtan válaszolhatjuk: van programunk! Marx ezt írja a Kommunista Kiáltványban: "A kommunisták legközelebbi célja… a proletariátus osztállyá alakítása, a burzsoá uralom megdöntése, a politikai hatalom meghódítása a proletariátus által." Ez a mi programunk is.

A munkások kérdése abból is ered, hogy a tőkés propaganda befolyásolja őket. Mit hall a TV-ben? Azt, hogy a tőkés pártok jobbnál-jobb, szakmaibbnál szakmaibb programokkal állnak elő. A tőkés programok lényege nem a szakmai hozzáértés. A tőkés programok lényege a tőkésosztály érdekeinek érvényesítése. A szakmai máz éppen azt leplezi, hogy a tőkés program nem a magyar társadalom, nem a munkás programja, hanem a tőkések programja.

A tőkés pártok azt valósítják meg a győzelem után, ami a programjukban szerepelt? Nem, természetesen nem! A tőkés pártok a választásokon minden szépet és jót elhitetnek az emberekkel, majd amikor az emberek rájuk szavaztak, előveszik az igazi programot, és megcsinálják azt, ami nekik jó. Ezért nem szabad hinni a tőkés pártok programjainak és ígéreteinek!

A szociális érzékenység a tőkések engedménye

A tőkés pártok többnyire azzal győznek a választásokon, hogy ígérnek az embereknek. Ígérnek munkát, biztos megélhetést, európai fizetéseket, demokráciát. Minél többet ígérnek, annál inkább azt sugallják, hogy ők szociálisan érzékenyek, érdekli őket a melós gondja. A valóság nem ez.

A valóság az, hogy őket csak és kizárólag a saját tőkés érdekeik érdeklik. Ha egy tőkés kormány több pénzt ad az embereknek, ha csökkenti az adót, akkor ez az ő engedménye, amit a győzelem után visszafizettet velünk. Egy tőkés kormány nem lehet szociálisan érzékeny. Ha az lenne, nem tőkés lenne.

Ha a munkásosztály harcol az érdekeiért, ha megszervezi erős szakszervezeteit, ha sztrájkol, ha támogatja a Magyar Kommunista Munkáspártot, rákényszerítheti engedményekre a tőkés kormányt. Ezek az engedmények addig maradnak meg, amíg a munkás harcol.

Ha lankad a figyelme, ha engedi, hogy a tőkések megvegyék, azonnal visszavonják az engedményeket.

A Munkáspárt programja


Ma vannak Magyarországon munkások, nem is kevesen. Amint Dunaújvárosban, a Hankook munkásainál láttuk, a munkásság fokozatosan megérti helyzetét, felismeri, hogy csak az az övé, amit kiharcol magának. Nem várhat ajándékot se az MSZP-től, se a Fidesztől, se senki mástól. A Munkáspárt feladata és programja, hogy ezt tudatosítsa és minél több munkással megértesse. Annak mértékében, ahogy ez sikerül, úgy fog erősödni a magyar munkásosztály.

Ha a munkás ül a parlamentben, és ő dönt az ország pénzének elosztásáról, akkor a maga javára fogja elosztani, és nem a tőkések kedvére. Ehhez azonban az kell, hogy a munkás megszerezze a politikai hatalmat. Az első lépést azzal tesszük meg, hogy a választásokon a Munkáspártra szavazunk.

Ez még nem változtatja meg a világot, de közelebb visz hozzá. A Munkáspárt programja tehát az, hogy bevonja a munkást ebbe a harcba.

A Munkáspárt tisztában van azzal, hogy ma kapitalizmus van, és holnap is az lesz. A munkáshatalom, a szocializmus megteremtése a mi hosszú távú célunk. Rövid távú céljaink az adott időszak feladataira vonatkoznak, de főleg három kérdésre koncentrálnak: munkahelyteremtés, egészségügy, oktatás.

A Munkáspárt ma is érvényes programját 2001-ben fogadtuk el, a 19. kongresszuson. Világosan kimondja: "Történelmi távlatban a szocializmus, a közösségi társadalom Magyarország jövője." Majd így folytatódik. "Programunk a közvetlen holnaphoz is szól. Benne van az is, amit ma és holnap cselekednénk, a politikában, a parlamentben, a kormányban."

A mi programunk nem a csodaígérés. Mi nem ígérjük azt, hogy holnap mindenkinek munkája lesz. Mi azt mondjuk: most küzdjünk együtt azért, hogy a Munkáspárt bekerüljön a hatalomba! Ha ott vagyunk, rákényszerítjük a tőkés kormányt, hogy munkahelyeket teremtsen. Minden választáson van választási programunk. Vannak időről-időre elfogadott konkrét cselekvési programjaink, oktatási ügyben, a pályakezdő munkanélküliség leküzdésére, az egészségügy fejlesztésére. Ezt tettük például a Hankook ügyben is. Van még feladat bőven.

Ahogyan Lenin mondta: "Nekünk kell a gyakorlati szociáldemokrata funkcionáriusokból olyan politikai vezéreket nevelni, akik ennek az általános harcnak minden megnyilvánulását irányítani tudják, akik a kellő pillanatban "határozott akcióprogramot tudnak diktálni" a lázongó diákságnak is, az elégedetlen zemsztvo-képviselőknek is, a különböző szekták felháborodott követőinek is, a megbántott néptanítóknak is stb. stb".

Még valamit érdemes Lenintől megtanulni. A program nem minden! "Semmiféle program, semmiféle, akár legünnepélyesebb kijelentés sem ér fabatkát sem, ha a ,gyakorlatban tettekben nem bizonyosodott be az a tény, hogy a kommunisták és a munkásvezetők a világon mindennél fontosabbnak tartják a proletariátus forradalmának fejlesztését és győzelmét, hogy képesek érte a legnagyobb áldozatokra, mivel másképp nincs kivezető út és menekvés az éhségből, a pusztulásból és az új imperialista háborúkból."