Cikkek
 

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
Balszemmel

Balszemmel

Egy év

Pont egy éve annak, hogy napvilágra került Gyurcsány balatonöszödi beszéde. Az ország akkor megdöbbent. Soha korábban magyar miniszterelnök nem vallotta be, hogy hazudott és hazudik. Soha korábban magyar miniszterelnök nem kurvázta le az országot.

Az MSZP és az SZDSZ egy perc alatt túllépett az ügyön. Nem csak elnézték Gyurcsány tettét, de követendő erkölcsi értéknek állították be a korruptságot, a becstelenséget, a gátlástalanságot. A szocliberális társaság mocska ráömlött Magyarországra.
Az emberek többsége úgy volt az egésszel, mint Orbán Viktor a választások előtti Gyurcsány-Orbán vitában.

Nem tudtak mit kezdeni Gyurcsány gátlástalanságával. Igaz, heteken át ezrével mentek a parlament elé fiatal értelmiségiek, vállalkozók, a középosztály megannyi képviselője. A munkásság, a dolgozó tömegek azonban nem mozdultak meg.

A magyar társadalom nem élt a lehetőséggel, nem kényszerítette ki Gyurcsány távozását. A hatalom viszont addig ütötte a vasat, amíg forró. Soha sem fogjuk megtudni, hogy mi is történt az MTV székházánál: szélsőségek terrorakciója, vagy a kormánypártok mögötti erők provokációja. Egy biztos: hasznot csak a hatalom húzott belőle. A rendőrség minden ezt követő rendezvényt könyörtelenül szétvert. A parlamentet hónapokra vaskorlátokkal vették körbe. Gyurcsány a rendteremtő fényében tündöklött. A kormány azóta sikerrel sulykolhatja, hogy fasiszta veszély fenyegeti Magyarországot.

Ütnek balra is, pontosabban szólva, csak balra ütnek. Máig sem tudni semmit a Kádár-sír meggyalázóiról. De arra van idő, hogy elővegyék a Munkáspártot, és bíróság elé idézzék a párt teljes vezetését. A kormány büntetlenül nevetségessé teheti a népszavazás intézményét. Gyurcsány meg milliók szemébe mondhatja, és mondja is: tüntessetek csak, majd megunjátok és hazamentek!

A Fidesz nagy lendülettel kezdett a lehetőség kihasználásába. Kiderült azonban, hogy a kormányt nem lehet törvényes eszközökkel megdönteni. A parlamentben neki van többsége, övé a rendőrség, punktum! Az élet ismét bizonyította a latin mondást is: Quod licet Iovi, non licet bovi. Magyarul: Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek. Vagyis, amíg az Európai Unió 1995-ben elnézte Jelcinnek a Duma szétlövetését, ennek még gyengített változatát se nézné el Orbán Viktornak. Igaz, Gyurcsánynak sem.

A Fidesz kipróbálta az utcát is. Szolidaritást vállalt az első nagygyűlésekkel, de visszarettent. Később saját kézbe vette a folyamatot, nem engedte oda a szélsőjobboldalt, de kiderült, hogy saját csapataikat ugyan újra és újra ki tudják vinni, de ez nem elég. Többre lenne szükség, többségre, új többségre a kormány leváltására.

Az új eszmét kongresszusi határozatba is foglalták: ideológiáktól mentes, pragmatikus együttműködés a kormány leváltására. Aztán megint megtorpantak. Nem történt stratégiai nyitás a hagyományos szövetségesi körön túlmutató erők felé.

Egy éve a magyar társadalom nem élt a lehetőséggel. Gyurcsányék viszont igen. Amíg a nyakas szocialista hívők kifulladásig ismételgetik, hogy a "mi Ferink" tévedhet, de Orbán egyenesen az ördög, a bűn, addig a szocik több ezer tanárt raknak az utcára. Gyurcsány liberális-szocialista rohamosztagai keresztül visznek mindent, amit csak akarnak.

Felemelik a gázárat, szétszabdalják az egészségügyet, keresztülverik a több-biztosítós rendszert, bevezetik az ingatlanadót, engedik garázdálkodni a Hankookot és társait. A nép hetekig azon tűnődött, hogy mit csinál a Magyar Gárda, ők meg közben meghozták az állami vagyonról szóló törvényt. Ezentúl hét ember rendelkezik kis országunk minden állami vagyonával. Ne lepődj meg, ha jövőre lemész a Balatonra, és egy szép tábla fogad: eladva!

A Fidesz nagyon figyeli, hogy nem válik-e ki egy új párt az MSZP-ből. Szili Katalin néha-néha megvillant egy más zászlót, majd sietve visszavonul a parlamenti elnöki poszt biztosnak látszó oltalmába. Tatár Csaba, az MSZP Országos Munkás- és Érdekképviseleti Tagozatának Heves megyei elnöke eljátssza a szakítás nagy jelenetét, majd sietve beáll az MSZP-csatlós 2006-os pártba. A baloldali értelmiség a saját ürülékében ülve azon moralizál, hogy - még Gyurcsány nyilvánvaló nemzetellenessége ellen - sem szabad a Fidesszel összefogni. Jobbról is, balról is hallani, hogy fapados MSZP-s emberek panaszkodnak: baj lesz ebből! Az MSZP-t azonban egyelőre, úgy tűnik, összetartja a pénz és a félelem.

Egy év alatt azért valami megmozdult. Sztrájkoltak a postások és majdnem sztrájkoltak a BKV-sok. A Nagycsaládosok ezreket vittek a parlament elé. A Hankook munkásai elismertették szakszervezetüket, és ebben a Munkáspártnak is szerepe van. Az MSZP Társadalompolitikai Tagozata együttes cselekvést kezdeményezett a Fidesz mögött álló Professzorok Batthyányi Körével. A Magyar Szociális Fórum, a Konrad Adenauer Alapítvány és a Professzorok Batthyány Köre közös konferenciát rendezett, ahol baloldali és jobboldali értelmiségiek, köztük egyházi személyiségek együtt egy igazságosabb polgári társadalomról vitatkoztak. Na és persze, megjelenik A Szabadság.

Thürmer Gyula