Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

Civilszervezet

A minap a Nagycsaládosok Egyesülete szervezett tüntetést Budapesten több más civilszervezettel összefogva. Franciaországban az európai alkotmánnyal kapcsolatos népszavazás előkészítésében jelentős szerepük volt a civilszervezeteknek. Számos EU-országban szinte nem is hoznak törvényt a civilek megkérdezése nélkül.

A mai tőkés társadalom egyik sajátossága a civilszervezetek létrejötte és széleskörű fejlődése. A civilszervezet olyan társadalmi egyesülést, szervezetet jelöl, amely a kormányok, politikai pártok szándékától függetlenül, a társadalmat alkotó emberek kisebb vagy nagyobb csoportjának akaratából, konkrét célok elérésére jön létre.

Feladatkörüket tekintve vannak településfejlesztési szervezetek, amelyek többnyire egy-egy falu, város, megye érdekeit képviselik. Azt is mondhatnánk, hogy lokálpatrióta szervezetek. Vannak szép számmal művelődési és kulturális egyesületek. A civilszervezetek nagy önálló csoportját képezik a környezetvédő szervezetek, a zöldek, kékek és más szerveződések.

A civilszervezetek között léteznek kifejezetten politikai szervezetek is, amelyek valamilyen politikai érdek képviseletére jönnek létre.

Megkülönböztetünk érdekvédelmi szervezeteket is, amelyeket valamilyen speciális társadalmi csoport érdekeinek védelmére hoznak létre. Jelentős helyet foglalnak el a sport- és szabadidős szervezetek. A civilszféra fontos részét jelentik az egészségügyi szervezetek, betegérdekvédő egyesülések.

Jelentős számban léteznek szociális, jótékonysági szervezetek. Fontos szerepük van az ifjúságnevelő és ifjúságsegítő szerveződéseknek. Ezen kívül rengeteg más szervezet létezik, amelyeket nem lehet egyértelműen kategorizálni.

Civilszervezetek Magyarországon

Magyarországon elvben minden nagy politikai párt támogatja a civilszervezetek létrejöttét és működését. Döntően csak elvben, mivel a civilszervezetek működésének éppen az a nyitja, hogy nem egy politikai csoport mentén jönnek létre, hanem konkrét érdekek alapján, és ezért szabadon bírálják a mindenkori kormányokat. Az ilyen bírálatot a magyar kormányok azonban nem szerették az elmúlt két évtizedben.

A civilszervezetek helyzetét kedvezőtlenül befolyásolja a magyar polgári demokratikus rendszer számos negatívuma. Ma Magyarországon sokkal több dolgot nyilvánítanak államtitoknak, mint bárhol az EU-ban. Számos, másutt közérdekűnek tekintett, információ nálunk nem jut el az emberekhez. A hatalom szervei és szereplői érzékenyen reagálnak az őket érő támadásokra, számtalan ügyet egyenesen bíróság elé visznek.

A civilmozgalom viszonylagos fejlettségének oka az is, hogy a társadalomban még nem alakultak ki elég számban önszerveződések. Ezt a folyamatot tanulják az emberek. Szerepe van annak is, hogy ehhez a tevékenységhez is pénz is kell, és ma a magyar emberek nehezen áldoznak ilyen célokra.

A civilszervezetek helyzetét nehezíti az is, hogy könnyen kerülhetnek a politikai erők ellenőrzése alá. A hatalom tényezői, a nagy pártok megkísérlik politikai és személyi befolyásuk alá vonni a civileket. Az állam a költségvetési támogatások odaítélésével nyíltan is befolyásolja a civilmozgalmakat.

A Munkáspárt és a civilszervezetek

A Munkáspártnak a kezdet kezdetén szinte nem volt tapasztalata a civilszervezetekkel való munkában. Legelőször a nyugdíjas-szervezetek irányába indult el a párt, lévén, hogy eleve sok nyugdíjas korú taggal rendelkezett. Az MSZP azonban tért nyert a nyugdíjas mozgalomban, és a munkáspárti emberek sok helyről kiszorultak.

A Munkáspárt tagjai mind a mai napig sok horgász-, vadász-, lövészszervezetben vesznek részt, és ezeken keresztül jelentős politikai munkát is végeznek. A csepeliek például sokáig aktívan részt vettek a csepeli turisztikai klub munkájában.

A Munkáspárt eredményesen működött együtt például a népszavazási aláírásgyűjtésben a humanistákkal. Ez a kapcsolat a jövőre is rejt magában lehetőségeket, csak élni kell vele. Több erőfeszítést tettünk a különböző zöld szervezetekkel való együttműködésre, és ezen az úton tovább kell menni a jövőben is.

A Munkáspárt szervezetei több helyütt hoztak létre baloldali baráti köröket, a pártokon túlmutató szervezeteket. Ezek közé tartozik a szegediek munkás baráti köre is. A salgótarjániak a közelmúltban hoztak létre baloldali szabadidős szervezetet, amely már több rendezvényt is tartott.

Ezek a kezdeményezések mindenképpen figyelemre méltóak.

Fontos kezdeményezés volt az Egyszerű Emberek Fórumának és a Semleges Magyarország Alapítvány létrehozása. Ez utóbbi fontos támogatást adott a NATO-népszavazás idején, és lehetőségei ma is lennének.

A Munkáspárt annak idején aktív részt vállalt a Magyar Szociális Fórum létrehozásában. Ma jelentős az igény arra, hogy ezeken a fórumokon aktívan szerepeljenek munkáspárti orvosok, egészségügyi dolgozók, tanárok

A Munkáspárt ifjúsági szervezete, a Baloldali Front kitűnő lehetőségekkel rendelkezik ahhoz, hogy nyisson a civilszervezetek felé. Életkoruk, társadalmi helyzetük miatt könnyebb a bejutásuk, mint az idősebb párttagoknak. Hasonlóképpen komoly potenciális lehetőségekkel rendelkezik a Nőtagozat is. Minél inkább eljutnak a pártonkívüli tömegekhez, annál sikeresebb a munkájuk.

Fontos szerepük lehet a Munkáspárt által létrehozott szolidaritási szervezeteknek, a magyar-kubai, magyar-KNDK barátsági szervezetnek. Még ők sem merítették ki lehetőségeiket a háborúellenes erők összefogásában.