Cikkek
 

A Szovjetunió Kommunista Pártja leveléből

Pártélet

Az SZKP Központi Bizottsága szerint ez a példanélküli eset kísérlet arra, hogy a kommunistaellenességet az állami politika rangjára emeljék nem csupán Magyarországon, de mindenütt az Európai Unióban, egyenlőségjelet tegyenek a kommunizmus és a fasizmus közé, megteremtsék a feltételeket a kommunista pártok betiltására, bűnösnek nyilvánítsák a Szovjetuniót és a többi kelet-közép-európai szocialista országot, boszorkányhadjáratot indítsanak, és széles megtorlást vezessenek be a baloldali mozgalmak legaktívabb képviselői ellen…

Az SZKP Központi Bizottságának Titkársága felhív minden kommunistát, a forradalmi ifjúságot, a kommunista, munkás- és nemzeti felszabadító pártokat, minden haladó erőt, hogy vállaljanak szolidaritást a Magyar Kommunista Munkáspárt Elnökségével, és akadályozzák meg az imperialista reakció szégyenteles játékát, ne engedjék, hogy az emberiség a középkorba zuhanjon vissza.

Nemet mondunk a fasizmusra!
Igent mondunk a szocializmusra!


Oleg Senyin, az SZKP elnöke