Cikkek
 

Ülésezett a Központi Bizottság

Pártélet

Egyetértés a Központi Bizottsági ülésen
Egyetértés a Központi Bizottsági ülésen

"A Magyar Kommunista Munkáspárt az egyetemes történelem kiemelkedő eseményeként ünnepli a Nagy Októbert, amely meghatározó hatást gyakorolt a világra, a nemzetközi munkásmozgalomra, és ezen belül Magyarországra és a magyar munkásság, a magyar dolgozó emberek sorsára."- állapította meg a Központi Bizottság szeptember 8-i ülése abban a dokumentumban, amelyet a Nagy Októberi Forradalom közelgő 90. évfordulója kapcsán fogadott el.

Az ülés első napirendi pontjának előadója Thürmer Gyula volt. Hangsúlyozta: nagy jelentősége van annak, hogy a Munkáspárt a mai ismeretek alapján véleményt mondjon az elmúlt 90 évről. A tőkés erők elvetik a szocializmus évtizedeit.

Ebben szövetségesre találnak a munkásmozgalom reformista erőiben, amelyek a sztálinizmus elleni harc jelszavával tagadják meg a szocializmust.

A dokumentum ezért mondja ki: "Nem fogadjuk el azokat a nézeteket, amelyek szerint nem szocializmust építettek országainkban, hanem államkapitalizmust, sztálinista diktatúrát vagy bármi mást. Népeink szocializmust építettek, és történelmileg rövid idő alatt nem kis sikereket értek el."

Az előadói beszédhez Kozák András és Hajdú József tettek korreferátumot. Hangsúlyozták, hogy a Nagy Október jelentőségén nem változtat az a tény, hogy a szocializmus 1989-90-ben jelentős vereséget szenvedett el.

"E nagyszerű korszak ma sem ért véget. Voltak és lesznek sikerek és kudarcok, egymást követik a forradalmi apály és dagály időszakai, de e folyamat végeredményben elvezet a szocializmus világméretű győzelméhez."- emeli ki a KB dokumentuma.

Kozák András és Paulik Péter eszmecseréje
Kozák András és Paulik Péter eszmecseréje

A vitában felszólaló KB-tagok, köztük Bánhegyi József, Fülöp Józsefné, Gelb Zoltán, Kajli Béla kiemelték a dokumentum fontosságát a párt életében. Javasolták, hogy az előadói beszédek és a határozat jelenjék meg A Szabadság külön kiadásaként.

Váncsa Csaba, a Központi Bizottság tagja felvetette, hogy óvatosan kell fogalmazni a mai nemzetközi helyzet mozgató rugóinak megítélésében. Kiemelte, hogy a Munkáspárt fellép minden fajta faji megkülönböztetés, így az antiszemitizmus ellen, és ennek kell tükröződnie az anyagban is.
A vita e részéhez is sokan szóltak hozzá, köztük Szabó Lászlóné, Frankfurter Zsuzsa, Espár István, Paulik Péter, Hajdú József, Belovitz Károly.

A Magyar Kommunista Munkáspárt Központi Bizottsága a tartalmas és értékes vita alapján a mai helyzetről szólva megállapította:
"A nemzetközi tőke elérkezettnek látta az időt, hogy uralmát általánossá és teljessé tegye a világban. Kik készítették elő a kelet-európai ellenforradalmakat? A Sorosok, a Lauderek, a Lantosok, a Sarlósok és sok mindenki más. Túlzás nélkül állítható: kezdetét vette a negyedik világháború, amelyben a nemzetközi nagytőke a globalizációra és az informatika vívmányaira támaszkodva teljesen fel akarja számolni a kommunista mozgalmat, végleg a saját vazalussai közé akarja sorolni Oroszországot és Kínát, civilizációs háborút vívva általánossá kívánja tenni a keresztény-zsidó civilizációt.
E politika legfőbb végrehajtója az Egyesült Államok, a jelenlegi világ legagresszívebb és legveszélyesebb ereje. Az amerikai tőke könyörtelenül maga alá rendel mindent. A terrorizmus elleni háború ürügyén fellép minden és mindenki ellen, ami, és aki a legkisebb mértékben is eltér az USA által elvárt magatartástól.
"

A Központi Bizottság döntött arról, hogy a dokumentum jelenjék meg A Szabadságban, és valamennyi pártszervezet dolgozza fel. Ez a dokumentum képezze a párt november 7-ei ünnepségeinek vezérvonalát. A Központi Bizottság november 10-én, Budapesten emlékezik meg a Nagy Október 90. évfordulójáról. Ennek keretében sor kerül a Lenin bélyegeken című kiállításra is. A kiállítás szervezője Farkas Ferenc, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, aki szinte minden olyan bélyeggel rendelkezik, amelyet Leninről valaha kiadtak.

A kép előterében Major László és Kajli Béla KB-tagok
A kép előterében Major László és Kajli Béla KB-tagok

A Központi Bizottság a párt elnökének előterjesztésében elfogadta a párt politikai akciótervét 2007. hátra lévő időszakára. A KB helyeselte a dunaújvárosi Hankook-gyár munkásai védelmében, a BKV-dolgozók támogatására tett akciókat, és kiemelte: folytatni kell a Munkáspárt kiállását a dolgozók, a munkások érdekei mellett. A KB egyetértett azzal is, hogy folytatni kell a párt elnökének vidéki látogatásait, amelyek lehetővé teszik a tagság mozgósítását, a helyi médialehetőségek kihasználását és a párt politikai kapcsolatainak építését.

Egyetértés volt abban is, hogy a következő időszak egyik legfontosabb eseménye a Munkáspárt vezetői elleni szeptember 21-i per. A Munkáspárt tagságának ki kell állnia vezetői mellett, meg kell mutatni a közvéleménynek is, hogy megvédjük alkotmányos jogainkat.

A Központi Bizottság egyetértett azzal, hogy a párton belüli építőmunkát gyorsítani kell. Lassan egy év telt el a legutóbbi kongresszus óta, és lemaradásban vagyunk a KB-képviselők kiválasztásában. A Szabadság terjesztési akció szép eredményt hozott, most itt az ideje, hogy minél több párton kívüli embert nyerjünk meg előfizetőnek.

A Központi Bizottság helyeselte, hogy a párt megyei vezetéseiben végre kell hajtani a fiatalítást mindenütt, ahol már megvan az utánpótlás, és fel kell nevelni az új vezetőket ott, ahol még ez nem történt meg. Kupi László, a KB tagja, a Baloldali Front vezetőségének képviseletében köszönetet mondott azért a vártnál nagyobb anyagi segítségért, amelyet a pártszervezetek adtak a Baloldali Front őszi táborához.