Cikkek
 

A szocialista megújulás útján

Külföld

Vientiane, Laosz fővárosának látképe
Vientiane, Laosz fővárosának látképe

Lenint idézték Laoszban több helyen is. Lenin ismert mondását, hogy a kommunizmus nem más, mint az ország villamosítása és szovjethatalom.

Mai nyelvre lefordítva ez annyit jelent, hogy a szocializmus mit sem ér, ha az emberek nyomorognak. A szocializmus azért van, hogy a gazdaság fejlődjék, az embereknek több rizs, több hús, jobb élet jusson. De igaz az egyenlet másik oldala is. Hiába a fejlettség, hiába a jólét, ha a hatalom nem a nép, nem a dolgozók kezében van, nem beszélhetünk szocializmusról.

Laoszban 1975-ben győzött a szocialista forradalom. Az egykori francia gyarmatból, egy végtelenül kizsákmányolt országból kellett fejlődő szocialista országot varázsolni.

A laosziak jelentős része még ma is nehéz körülmények között él. De mindenki tudja, hogy pár évtizede szüleik még tömegesen nyomorogtak, és tudják azt is, hogy a gyerekeiknek még könnyebb lesz.

Ezért őrizték meg a szocializmust annak ellenére, hogy sok helyütt a világon megbukott.

A szocialista építésben Laosz is új módszereket alkalmaz. Lényegét tekintve Lenin egykori új gazdaságpolitikáját, a NEP-et ültetik át a mai viszonyokra. A politikai hatalom a dolgozók kezében van. Laoszban egy párt van, és egy párt marad is - mondják el szinte mindenütt. A gazdaság fő arányait, az alapvető játékszabályokat is az állam dönti el.

A gazdaság működésében ugyanakkor engedik a piaci vállalkozásokat, és nyitottak a külföldi beruházók felé is. A Shell benzinkútjai mellett már ott vannak a külföldi mobilszolgáltatók, jelentősek a külföldi beruházások a réz- és aranybányászatban, a vízi erőművek építésében, és természetesen az idegenforgalomban is.

A laoszi párt vezetői elmondják, hogy az új gazdasági politika feladata a szocializmus erősítése, és nem az, hogy elvezessen a kapitalizmushoz. Éppen ezért nagy figyelmet fordítanak az ideológiai munkára, a tömegek marxista-leninista képzésére. A párt vezető szerepét megőrzik a jövőben is, miközben számtalan intézményt hoznak létre a demokrácia fejlesztésére.