Cikkek
 

Marásra született viperák

Vélemény

Ennek a témának az ad időszerűséget, hogy a Jobbik Magyarország ifjú-titán vezetője, Vona Gábor, ország-világ előtt bejelentette: pártja létrehozza a Magyar Gárdát. 25-én a Várban megtörtént a kiválasztottak felavatása. Az aktusnak az adott "rangot", hogy Für Lajos történész fordult szózattal a Gárda mindenre elszánt tagjai felé.

E vészterhes hírre közvéleményünk normális része joggal szisszent fel. Az ilyen típusú szervezeteknek sokkoló emlékük van. Eszünkbe juthat Ernst Rőhm vérszomjas német kalandor , aki megszervezte az SA-t, a Sturmabteilungot, a hitleristák félelmetes rohamcsapát. Ez a katonai alakulat készítette elő a Führer hatalomra jutását, s véres antikommunista és zsidóellenes randalírozásaival tette nevét hírhedté.

A horthysta Magyarországon is működtek különböző félkatonai szervezetek, melyek a fennálló fasisztoid rend védelmét voltak hivatva ellátni (MOVE, Ébredő Magyarok, turulisták, leventék, nyilaskeresztes pártszolgálatosok stb.). Ezek előképei voltak a most megalakult Magyar Gárdának. Naivitás lenne elhinni, hogy szerepük a honvédség, rendőrség, tűzoltóság, a polgárőrség, mentőszolgálat megsegítése lenne - természeti csapások, külső katonai támadások alkalmával. E fenti feladatokra vannak már megfelelő szervezeteink, és mire a katonai kiképzés , a lőgyakorlatok? Védeni akarják a hazát, de kik ellen? Mire való a sok adóforintunkat elemésztő NATO? (Egyébként nem hiszek abban, hogy bennünket bárki is meg akarna támadni).

Van egy olyan sejtésem, miszerint a tőlük balra állókkal szeretnének puccsszerűen leszámolni. A Jobbik fasiszta jellegű párt, szervezete sem lehet más, csak fasiszta. Vipera nem szül nyulat. A rémuralomnak útját állja a demokrácia, ezért le kell küzdeniük az akadályokat. A jelenlegi miniszterelnök, nyíregyházi beszédében szégyennek nevezte a Vonáék által kreált terrorista gárdát. Ez igaz, de az is szégyen, hogy a szocialista-liberális kormány (a demokratikus szabadságjogok sérthetetlenségére hivatkozva) ölbe tett kézzel figyeli az árpádsávos "feketesereg" létrejöttét. Senkit sem nyugtatnak meg azok az "aggályoskodó" szavak, melyek elítélik a fasizmus nyomulását. Talán Weimar is elkerüli sorsát, ha kellő erélyt mutatott volna a barnaingesekkel szemben.

Sokat említett dramaturgiai szabály: amennyiben a színpadon megjelenik egy puska , annak előbb-utóbb el kell sülnie. Ez a szélsőjobboldali sereg sem azért jött létre, hogy az utcán ünnepi alkalmakkor grasszáljon, hanem azért, hogy "elsüljön". Erre majd találnak megfelelő alkalmat. Az állampolgárok tisztességes fele fél, és a kormánynak kötelessége ezt az indokolt félelmet eloszlatni. Ez inkább lenne része a demokráciának, mint a fasiszták szabadságának biztosítása.

Ha ezt nem teszik meg időben, vállalniuk kell a felelősséget. A történelem számtalan példát szolgáltat arra, hogy a demokratikus jogok parttalansága súlyos veszélyeket hordoz magában. A viperát ártalmatlanná kell tenni, mielőtt bárkit is halálosan megmarna. Ám a mai vezetők azt mondják: még senkit sem támadott meg, ne előlegezzük számukra a bizalmatlanságot.

A vipera azonban azért van, hogy osztogassa halálos mérgét. Erre már Kleopátra is ráfizetett .

Ne áltassuk magunkat, hogy nem élünk l933-ban, az osztrák Haider és a francia Le Pen kísérlete is megbukott. Attól valóban nem kell tartanunk, miszerint a nyilaskeresztes bandák átveszik a hatalmat, de anyagi, esetleg emberi áldozatokat követelő randalírozásaikkal jóvátehetetlen károkat okozhatnak. Joggal követelik a magyar állampolgárok, hogy egyrészt antifasiszta összefogással, másrészt kormányzati intézkedésekkel állítsuk meg Arturo Uit.

Hegedűs Sándor