Cikkek
 

Válasz a Munkáspártnak a Szociális és Munkaügyi Miniszter Asszonyhoz írt petíciójára

Pártélet

Az Alkotmány 4. paragrafusa szerint "A szakszervezetek és más érdekképviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti tagok és vállalkozók érdekeit." Az Alkotmány szerint a Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni.

A Munka Törvénykönyve (Mt.) 19. paragrafusa kimondja: A munkavállalók jogosultak a munkaszervezeten belül is szakszervezet létrehozására. A szakszervezet joga, hogy a munkaszervezeten belül szerveket működtessen, s ezek működésébe tagjait bevonja. Az Mt. azt is kimondja, hogy a munkáltatók kötelesek a szakszervezetekkel együttműködni.

Az Alapvető Jogok Európai Chartája tartalmazza a gyülekezéshez és szervezkedéshez való jogot: mindenkinek joga van arra, hogy érdekeinek védelmére szakszervezetet alapítson, vagy szakszervezetek tagja legyen.

Ezek előírásait minden Magyarországon működő, így a külföldi tulajdonú cégeknek is kötelező betartaniuk. Mindez azért is elengedhetetlen, mert az állami támogatások feltétele, hogy a vállalkozás megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak vannak általános és különös feltételei. Az általános feltételek közé tartozik [Áht. 15. § (7) bekezdés], hogy a munkaügyi ellenőrzés 2 éven belül nem állapított meg a munkáltatónál fekete- vagy szürkefoglalkoztatást (a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértését), a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi/közalkalmazotti tanács, illetve ezek tisztségviselője jogainak megsértését.

A különös feltételek közé tartozik ezen túl [Áht. 15. § (9) bekezdés], hogy 2 éven belül a munkáltató nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét, a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre vonatkozó rendelkezéseket, a munkabér összegére és védelmére, illetve a teljesítménybér-követelmény megállapítására vonatkozó rendelkezéseket, az üzemi tanács, szakszervezet irányába teljesítendő tájékoztatási, véleményezési, konzultációs, együttdöntési kötelezettségeket.

A Hankook számára a Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkahelyteremtésre, illetve képzésre összesen 500 millió forintot biztosított. Első ütemben a cég tavaly 180 millió forintot kapott, 300 munkahely létrehozására. Az Állami Számvevőszék idén májusban elvégzett vizsgálata alapján a vállalat az első ütem feltételeit maradéktalanul teljesítette.
A tárca bízik abban, hogy minél hamarabb megkezdődnek a tárgyalások a szakszervezet és a munkáltató között a kollektív szerződés megkötésére. A minisztérium információi szerint ennek elvi akadálya nincs.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium