Cikkek
 

Petíció Lampert Mónikának
A HANKOOK gyár munkásaiért

Pártélet

Vajda János alelnök és Gilicze Attila elnökségi tag átadja a Munkáspárt tiltakozó petícióját
Vajda János alelnök és Gilicze Attila elnökségi tag átadja a Munkáspárt tiltakozó petícióját

A Munkáspárt elnöksége és szakszervezeti munkacsoportja augusztus 30-án nyílt levélben fordult Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszterhez a dél-korei tulajdonú Hankook gumigyárnál tapasztalt súlyos munkaügyi szabálytalanságok sűrgős kivizsgálása, a szakszervezet működésének biztosítása, az állami támogatás megvonása ügyében.
A petíciót Vajda János, alelnök és Gilicze Attila elnökségi tag ismertette a sajtó képviselőivel a minisztérium bejárata előtt, s adta át Veres Gábor osztályvezetőnek. Vajda János elmondta: a beadványban foglaltakat tekintsék közérdekű bejelentésnek, amelyre a Munkáspárt határozott intézkedéseket és választ vár.
A minisztérium a Magyar Távirati Irodához még ugyanaznap eljuttatott - magyartázkodó és meglehetősen semmitmondó - közleményben reagált.
 

Nyílt levél Dr. Lamperth Mónika Szociális és Munkaügyi Miniszter Asszonynak

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Magyar Kommunista Munkáspárt Elnöksége és szakszervezeti munkacsoportja felháborodással tapasztalta a Hankook Tire Magyarország Kft-nél hónapok óta fennálló törvénytelenségek sorozatát.

Személyesen, a munkásokkal folytatott beszélgetések alapján is meggyőződhettünk a sajtóban megjelent hírek valódiságáról, a dolgozók, s az őket képviselni szándékozó szakszervezetek állításainak igazságáról.

Ez az aránytalanul magas magyar állami támogatást élvező dél-koreai cég a vaskerítésen, a gyárkapun túl, mintha egy külön országot épített volna fel, ahol - szerintük - nem érvényesek a magyar törvények. Működésük megkezdése óta folyamatosak a munkajogi szabálytalanságok és a személyiségi jogok durva megsértése.

Késnek a fizetések, a túlórák elszámolása - ha elszámolják egyáltalán - nem fedi a valóságosan ledolgozott időt. Az ország távoli pontjairól toborzott fizikai munkások esetében a munkaszerződéskor beígért albérleti támogatás, és kilométerpénz csak ígéret maradt. Az érintett dolgozók szerint mostohák a munkásszállási körülmények. Az egyik legsúlyosabbnak minősülő szabálytalanságként az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen - Pünkösd vasárnapja mellett - immár második alkalommal dolgoztattak nem folyamatos üzemben foglalkoztatottakat. A cég nem biztosítja a havi megfelelő számú szabadnapot, gyakoriak az egyfolytábani 16-óráztatások, és tervezik a magyar jogszabályokkal ellentétes 6+2 napos munkarend bevezetését.

Mindemellett szabályos hajtóvadászat folyik a szakszervezeti tagok ellen, törvénytelen elbocsátásokkal fenyegetik az amúgy is megfélemlített dolgozókat. A gyár vezetősége máig nem ismeri el a dolgozók magyar bíróság által már 2007 májusában törvényesen bejegyzett szakszervezetét, nem hajlandó tárgyalni a Vegyiparban és az Energiaiparban Dolgozók Szakszervezetével sem a dolgozóknak védelmet nyújtó Kollektív Szerződés megkötéséről. A Magyar Kommunista Munkáspárt szakszervezeti munkacsoportjának véleménye szerint, a kormánynak, és az Ön által vezetett minisztériumnak minden törvényi lehetősége adott, hogy a Hankook-ot a magyar törvények betartására szorítsa, mégsem él vele.

Kóka János kijelentését - miszerint a Hankook állami támogatását a munkajogi szabálytalanságok bizonyítása esetén befagyasztják - szerintünk még ő sem hitte el.

Az Önök által felállított munkaügyi bizottság mindössze a munkaszüneti napokra vonatkozó szabálytalanságokat vizsgálja, pedig ez csupán a jéghegy csúcsa.

Különösen elfogadhatatlan, hogy képtelenek érvényt szerezni a törvényesen bejegyzett szakszervezet működési feltételeinek alapvető biztosítására, egy olyan vállalatnál, amelyet a magyar állam 26 milliárd forinttal támogat.

A fennálló törvénytelenségek azonnali megszüntetése, és a dolgozók védelme érdekében az alábbi követeléseinkkel fordulunk Miniszter Asszonyhoz.

Követeljük:
A folyamatban lévő munkaügyi vizsgálat sűrgős lezárását, és a közvélemény széleskörű tájékoztatását annak eredményéről.

A súlyos munkaügyi szabálytalanságok miatti legmagasabb pénzbírság kiszabását, az állami támogatás azonnali leállítását, mindaddig, amíg a szabálytalanságok fennállnak!

A nyilvánosságra került adatok szerint munkahelyteremtésre már eddig kifizetett 500 milliós támogatás visszafizettetését!

További munkaügyi vizsgálatok indítását a fent felsorolt törvénytelenségek teljeskörű kivizsgálására!

Független felügyelő bizottság felállítását, amely havi rendszerességgel, szúrópróbaszerűen ellenőrzi a céget, s amivel kiküszöbölhető lenne az, hogy a Hankook-nál csak az állami támogatás lehívásakor mutatnak fel rendezett munkakapcsolatokat!

A szakszervezet működési feltételeinek biztosítását, a törvénytelenül elbocsátott dolgozók ügyének felülvizsgálatát!

Vizsgálják meg, hogy a magyar munkahelyteremtésre nyújtott állami támogatásból, miként alkalmazhat a cég romániai és szlovákiai dolgozókat!

A minisztérium a hatáskörében lépjen fel a Hankook-nál tervezett 6+2 napos munkarend bevezetésének megakadályozására.

Nyílt levelünk tartalmáról, és az Ön arra adandó válaszáról a Magyar Kommunista Munkáspárt szakszervezeti munkacsoportja közvetlenül és személyesen tájékoztatni fogja a HANKOOK gyár valamennyi dolgozóját!

Budapest, 2007. augusztus 28.

A Magyar Kommunista
Munkáspárt Elnöksége és szakszervezeti munkacsoportja