Cikkek
 

A Kínai Kommunista Párt 5. kongresszusa
A tömbegpárt születése

Külföld

Qu Qiubai, a Kínai Kommunista Párt akkori főtitkára
Qu Qiubai, a Kínai Kommunista Párt akkori főtitkára

A kínai társadalom előtt az 1920-as években alapvetően három feladat állott. Egyrészt, megvédeni Kínát a külföldi hatalmakkal szemben, amelyek fizikailag is jelen voltak Kínában. Másodszor, leküzdeni a kínai feudális kiskirályságokat, és megteremteni az egységes Kínát, ugyanis egészen 1930-ig Kína különböző részeit helyi katonai vezetők tartották kézben. Harmadszor, biztosítani az ország társadalmi fejlődését.

A küzdelem főszereplői egyrészt a jelentős saját hadsereggel rendelkező feudális kiskirályok, másrészt a külföldi nagyhatalmak, harmadrészt a polgári erőket képviselő Kuomintang, és a munkásságot és részben a parasztságot képviselő Kommunista Párt volt. A 20-as évek első felében egyik tényező sem tudta a többieket legyőzni, ezért különböző típusú szövetségek jöttek létre. Ilyen volt a kommunisták és a nacionalisták szövetsége is.

A 20-as évek közepén azonban megváltozott a belpolitikai helyzet. Sanghajban, Nankingban és más tengerparti városokban a külföldi tőkések oly' mértékben kizsákmányolták a munkásságot, hogy tömeges megmozdulások kezdődtek. Ennek egyik következménye az lett, hogy a Kínai KP tömegpárt lett, a munkások tömegesen léptek be a pártba.

A Kuomintang úgy döntött, hogy a helyi kiskirályokat katonai úton győzi le, ezért elindították az északi hadjáratot. Ennek eredményeként a katonai vezető, Chiang Kai-shek személyében is megerősödött, de a kommunisták befolyása is nőtt.

A Kuomintangban a konzervatív erők egyre nagyobb ellenszenvvel nézték a kommunisták erősödését. A Kuomintang taglétszáma ebben az időben 250 ezer volt, szemben a kommunisták mintegy 50 ezres létszámával. A tömegmegmozdulásokban világosan megmutatkoztak a munkástömegek követelései is, amelyek már túlmentek a Kuomintagban képviselt polgárság tervein. A konfliktus tehát elkerülhetetlen volt. Ebben a helyzetben a Kuomintang vezetője Chiang Kai-shek lett, aki 1926-tól kezdve fokozatosan kiszorítja a kommunistákat, sőt nyílt kommunistaüldözés indult el.

A Kínai Kommunista Párt 5. kongresszusa 1927. április 27-május 9. között ülésezett, ezúttal Wuhanban. 59 967 párttag képviseletében 80 küldött van jelen. A tagság fele a megelőző néhány hónapban lett a párt tagja, tapasztalatok és előképzettség nélkül.

A kongresszus - mint később világossá vált - túl derűlátóan ítélte meg a helyzetet. Ezért elsődleges feladatnak azt jelölte meg, hogy a munkásság vegye kezébe a kínai forradalom irányítását. A kongresszus e hibás döntésében szerepe volt annak is, hogy Moszkvában, a Kommunista Internacionálé is túlságosan optimista értékelést adott, és ezzel erőltette a kommunisták fellépését.

Ebben a házban tartották 1927 augusztusában a KB-ülést a kínai kommunisták
Ebben a házban tartották 1927 augusztusában a KB-ülést a kínai kommunisták

Az új Központi Bizottságnak 31 tagja és 14 póttagja lett. A Politikai Bizottságnak 8 tagja és 2 póttagja lett. A vezetés tagja lett Qu Qiubai (1899-1935), aki nem sokkal később a párt tényleges vezetője lesz. 1935-pedig a Kuomintang kivégezteti. Qu Qiubai nevéhez fűződik az is, hogy ő fordította le kínaira az Internacionálé szövegét.

Érdekesség, hogy a Politikai Bizottság tagja lett Zhou Enlai is. A napi vezetés a Politikai Bizottság Állandó Bizottságában koncentrálódott, amelynek tagja Chen Duxiu főtitkár, továbbá Zhang Guotao (1897-1979), aki a párt egyik meghatározó egyénisége lesz, és Cai Hesen. Az 5. kongresszus határozatát nem lehetett végrehajtani. Világossá vált, hogy a kommunisták egyelőre még nem képesek kezükbe venni az irányítást, és az elhamarkodott taktika veszélyezteti a megelőző évek eredményeit is.

1927. augusztus 7-én a Központi Bizottság Hankou városában kibővített ülést tartott. Ezen az ülésen Chen Duxiu főtitkár végleg távozott a vezetésből. A vezetés Qu Qiubai kezébe került. A tévedések és gondok mellett ennek az időszaknak megvolt a maradandó eredménye: az 1921-ben alakult kis kommunista erő immáron erős tömegpárttá lett.