Cikkek
 

Egy gyanús halál évfordulójára

Külföld

Egy a kevés kép közül: Virgiliu Zbaganu

1989 a rendszerváltások esztendeje. A hullám Romániát is elérte. Ceausescu számtalan súlyos hibát elkövetett, ami nem vetett jó fényt a szocializmusra és a munkásmozgalomra. A gazdaság súlyos helyzetben volt, a Román Kommunista Párt pedig nem volt elég erős ahhoz, hogy megtisztítsa sorait a karrieristák és sanda szándékú szélhámosok csoportjaitól.

Azokban a nehéz pillanatokban sem belföldön, sem külföldön nem volt olyan erő, amely vezethette volna a proletariátust.

Bár voltak olyan kommunisták, akik átszervezték volna a pártot, és továbbvitték volna az országot a szocializmus útján, de a nemzetközi tőkés körök mesterkedései ezt megakadályozták.

1992-ben egy fiatal mérnök, Virgiliu Zbaganu újjászervezte a pártot Román Kommunista Párt néven - ezt a tettet több próbálkozás előzte meg. A bírósági bejegyzés előtt rövid idővel Virgiliu Zbaganut elütötte a vonat. Minden gyanús! Kivált az, hogy nem beszéltek róla. Nem rendeztek e tragikus esemény kapcsán olyan, "felhajtást", mint ilyen esetekben a sajtóban szoktak.

Az RKP azóta sem került bejegyzésre, mert kommunista pártot nem lehet bejegyezni, ami alkotmányellenes.
Virgiliu Zbaganu halálára emlékeznek a román kommunisták minden esztendő augusztus 21-én - egy emberre, aki életét adta egy eszméért, a kapitalizmus áldozatára. 21-én, testvére Gheorghita Zbaganu is emlékezik rá a temetőben, szinte lopva, félillegalitásban.

Virgiliu a magyar kommunisták szemében is hős, a forradalom mártírja. Ne engedjük, hogy emlékét beborítsa a tőke köde, a hazugságból szőtt lepel végtelen homálya.

Fogarasi Zsuzsa