Cikkek
 

Oleg Senyin 70 éves

Külpolitika

Untitled Document
oleg senyin, az szkp elnöke
Oleg Senyin, az SZKP elnöke
Oleg Szemjonovics Senyin, az orosz és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége, a Szovjetunió Kommunista Pártjának elnöke július 22-én töltötte be 70. életévét.

Senyin a Szovjetunió idején az SZKP Krasznojarszk megyei első titkára volt. Közben politikai tanácsadóként megjárta Afganisztánt is, látta, tapasztalta a szovjet katonák szenvedését, és a politikai vezetés hibáinak nyilvánvaló következményeit. Pontosan ismerte a késői szovjet társadalom minden gondját és problémáját.

1990-ben az ő életében is jelentős fordulat következett be.

Az SZKP 28. kongresszusán beválasztották a Központi Bizottságba, sőt a KB titkára is, és a Politikai Bizottság tagja lett. Ekkor még a Szovjetunió feloszlatása előtt vagyunk, de az ország már közeledett a rendszerváltáshoz. 1990 februárban a párt Központi Bizottsága határozatot fogadott el a többpártrendszer, és vele együtt az erős elnöki hatalom bevezetéséről. Március közepén módosították a szovjet alkotmányt, és eltörölték a kommunista párt vezető szerepét rögzítő cikkelyt.

Március 15-én Gorbacsov egy ilyen összevissza helyzetben lévő Szovjetunió első elnöke lett. A 28. kongresszus a szocializmus megőrzése mellett tette le a voksot.

Ekkor került egy új csapat a legfelsőbb vezetésbe. Ivan Polozkov az újonnan megszervezett orosz kommunista párt elnöke lesz, bekerül az akkor 46 éves Gennagyij Zjuganov, aki később Jelcin ellenfele az elnökválasztáson, és mind a mai napig az orosz kommunisták vezető személyisége.

Oleg Senyin is ehhez a munkához csatlakozott, megkísérelték az utolsó pillanatban más irányba fordítani az eseményeket.

1991 augusztusában a Szovjetuniót és a szocializmust akaró erők megkísérelték Gorbacsovot leváltani, és megakadályozni a Szovjetunió szétverését és a tőkés rendszerváltást.

A puccs kudarcba fulladt. Senyint bebörtönözték, és 14 hónapon keresztül tartották fogságban. Senyin kommunistaként, emberként viselkedett itt is. Tudta, hogy halálbüntetésre, de legkevesebb 15 év börtönre számíthat. A tárgyaláson a vádlottból azonban vádló lett, a kihallgatását a Jelcin-féle új rendszer könyörtelen leleplezésére használta.

Szabadulása után elvtársaival együtt hozzálátott a kommunista erők megszervezéséhez.

Két elvet tartott szem előtt. A kommunista párt nem ingadozhat, következetes marxista-leninista pártnak kell lennie, és ezzel együtt nemzeti hovatartozástól függetlenül az egész egykori Szovjetunió területén kell a pártot szervezni.

Ma Oroszországban több kommunista erő létezik egymás mellett, ezek egyike a Senyin vezette SZKP. Rendszeres résztvevője a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásainak, és néhány évvel ezelőtt Budapesten is járt a Munkáspárt vendégeként.


Kommunista pártok Oroszországban

Oroszországban 1991-ben betiltották a korábbi SZKP-t. Később különféle pártok jöttek létre, de egységes kommunista párt nem alakult ki. A kommunista és munkáspártok nemztetközi tanácskozásain, illetve a közös Munkabizottság tevékenységében azokat a pártokat tekintik létezőnek, amelyek a közös fórumon, a Solidnet oldalán szerepelnek. E szerint Oroszországban ma az alábbi kommunista pártok tevékenykednek:

Orosz Föderáció Kommunista Pártja
Vezetője: Gennagyij Zjuganov
A legnagyobb oroszországi kommunista párt. A 2003-as parlamenti választásokon 12,8 százalékot kaptak és 51 képviselőjük van a Dumaban. Ez év májusában a párt jelöltje, Roman Grebenyikov lett Volgograd polgármestere.
Honlapja: http://www.kprf.ru

Oroszország Kommunista Munkáspártja - Forradalmárok Kommunista Pártja
Vezetője: Viktor Tyulkin
1991 decemberében jött létre Szverdlovszkban. A párt az SZKP 28. kongresszusát tekinti történelmi kiindulópontjának, amikor az SZKP igazi marxista erői harcot hirdettek a Gorbacsov-féle revizionista erőkkel szemben. 2001-ben egyesültek a hasonló célokat követő Kommunisták Forradalmi Pártjával.
Honlapja: http://www.rkrp-rpk.ru

Kommunista Pártok Szövetsége- SZKP
Vezetője: Gennagyij Zjuganov
A volt Szovjetunió területén müködő kommunista és munkáspártok önkéntes szövetsége. Jelenleg 19 párt vesz benne részt. Célja a néphatalom visszaállítása, egy új megujúlt Szovjetunió megteremtése.
Honlapja: http://www.kprf.ru

Szovjetunió Kommunista Pártja
Vezető: Oleg Senyin
Következetes marxista-leninista párt, céljuk egységes párt szervezése az egész egykori Szovjetunió területén a nemzeti hovatartozástól függetlenül.
Honlap: http://www.shenin-kpss.ru