Cikkek
 

A Munkáspárt a csepeli sport mellett

Belpolitika

Untitled Document

A Magyar Kommunista Munkáspárt Csepeli szervezete az alábbi közleményt adja ki:

A Munkáspárt csepeli szervezete tiltakozik az ellen, hogy az MSZP csepeli szervezete, önkormányzati képviselői csoportja már másodszor (július 13. és július 20.) akadályozta meg a rendkívüli képviselőtestületi ülés megtartását, melynek témája a Csepel SC Alapítvány helyzete, gondjai és jövője.

Elfogadhatatlan számunkra, hogy az MSZP-s polgármester és önkormányzati képviselőcsoport újságon keresztül üzenve mondja el véleményét, száll vitába a rendkívüli önkormányzati testületi ülés témájában.

Az elmaradt testületi üléseken megjelent sportolók, csepeli lakosok, a Csepel SC jövőjéért aggódók semmibe vétele, ilyen módon való képviselete súlyosan sérti a csepeliek érdekeit.

Felszólítjuk az MSZP-s képviselőket, hogy a testületi ülésen fejtsék ki véleményüket, hogy láthassa a csepeli lakosság és megtudhassa álláspontjukat. A felelős önkormányzati magatartással, gondolkodással a testületi ülésről való távolmaradás összeegyeztethetetlen módszer! Az üléseken való részvétel minden képviselő kötelessége!

A csepeli választók érdekeinek képviseletére tett eskü kötelezettségekkel jár, tegyenek ennek a kötelességnek eleget.

Felszólítjuk a polgármester urat, vonja felelősségre a testületi ülésről indokolatlanul távol maradó képviselőket! Gondoskodjon a jövőben arról, hogy a nyilvános testületi ülésen, a lakosság jelenlétében folytassák le a téma vitáját, tárgyalását, és ott hozzanak döntést is. Az önkormányzat vezetése, az ott dolgozó felelős szakemberek tegyenek meg mindent, hogy ne születhessenek olyan döntések és határozatok, amelyek a Csepel SC létét, működését és jövőjét veszélyeztetik.

Akadályozzák meg minden eszközzel, hogy kisebb csoportok érdekeit szolgáló, később már visszavonhatatlan döntések szülessenek.

MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
csepeli szervezete