Cikkek
 

Különös reinkarnáció

Vélemény

A rendszerváltozást követően nemcsak tartalmi politikai, gazdasági stb. területen történtek egyáltalán nem kívánt változások és átalakulások, hanem sok egyéb téren is látványos "fejlődés" következett be.

Egyik ilyen, hogy a rosszemlékű Horthy-rendszer hadseregeinek egyenruhájába öltöztették honvédeinket, rendőreinket és határőreinket. Ami még ennél is feltűnőbb, az a rendfokozati jelzések teljes azonosulása a régiekkel. Kétségtelen, az 1956 előtti évek rendfokozati "sarzsija" a szovjet hadseregtől átvett utánzat volt, ami nem felelt meg a magyar hagyományoknak.

Az 1957-ben rendszeresített új egyenruha és rendfokozati jelzés sokkal korszerűbb volt, inkább hasonlított az USA-ban használthoz. A rendszerváltozás után röviddel visszatértek a már említett Horthy-féle hadsereg külsőségeihez. Hibás az a felfogás, hogy ez azonos lenne a magyar katonai hagyományokkal. Nem azonos! Ez visszalépést jelent a sokat vitatott és rosszemlékű múlthoz. Célszerű lenne bevezetni egy korszerű új rendfokozati jelzésrendet.

A következő, talán még nagyobb feltűnést kiváltó epizód - bár kevésbé látványos -, hogy úgy civil, mind katonai közegben történő eskütételi ceremónia alkalmával az eskü befejezésekor kötelező az "Isten engem úgy segéljen" ünnepélyes kinyilatkoztatása. Ez is egyértelmű visszatérést jelent a felszabadulás előtti évtizedekhez! Vitathatatlan tény, hogy ebben maximálisan érvényesül az egyházak korlátlan túlhatalma és növekvő befolyása.

Szerintem az eskü szövegébe nem szerencsés vallási ideológiát vinni, mivel nem minden eskűttevő tartozik valamely felekezethez, vagyis nem hivő ember, hanem ateista.

Megítélésem szerint ez az imaszerű kinyilatkoztatás ellentmond az állam és az egyházak szétválasztásának is, márpedig az eskű, mint ünnepélyes ceremónia, egyértelműen állami aktus, mivel az alkotmányra és a hatályos törvények megtartására tesznek fogadalmat.

Nemes József