Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes

Elmélet

Az ideológiai harc

Ha a munkás érvényesíteni akarja saját érdekeit, a saját ideológiáját kell képviselnie, hiszen csak az ő saját ideológiája fogalmazza meg az ő érdekeit.

Ez pedig azt jelenti, hogy harcolnia kell a tőkések ellen nem csupán gazdasági és politikai téren, de eszmei és ideológiai téren is.

Az eszmék terén nincs légüres tér. Ha valamelyik eszme, ideológia viszszavonul, vagy kiszorul, a helyébe azon nyomban más eszmék, más ideológiák jönnek. Minden szervezet, minden intézmény éppen ezért arra törekszik, hogy az emberekre rendszeres, folyamatos eszmei hatást gyakoroljon, s ezzel megakadályozza más ideológiák érvényesülését. A heti misék rendszere például a katolikus egyházban, amikor a prédikációk keretében a legfrissebb események eszmei, ideológiai magyarázatát adják, ilyen célt szolgál.

A mai modern tőkés ideológiák már nem elégednek meg az emberek folyamatos, de mégis csak részleges és időleges befolyásolásával. Ehelyett teljes uralomra, totális befolyásolásra törekednek. Ehhez tökéletes technikai eszközt találtak, a televíziót és részben az internetet, amelyeken keresztül a nap 24 órájában bombázhatják az embereket.

A kommunisták feladata

Nekünk is tisztában kell lenni azzal, hogy nincs légüres tér. Vagy a mi ideológiánk, vagy a tőkések ideológiája! Ez itt a kérdés! Lenin így írt: „burzsoá vagy szocialista ideológia? Itt nincs középút (mert az emberiség semmiféle "harmadik" ideológiát nem dolgozott ki, és mert általában egy osztályellentétektől marcangolt társadalomban sohasem lehet osztályon kívüli vagy osztályok feletti ideológia)."

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a tőke milyen eszmei irányokban támad bennünket. Manapság több irányt látunk. A tőke minden erővel igyekszik a szocializmust, és ezen belül Kádár Jánost lejáratni, befeketíteni. Ugyanilyen irányt jelent a tőkés rendszerváltás, a tőkés rendszer, mint egyetlen lehetséges útként, egyetlen választásként való hirdetése. Ugyancsak az eszmei harc iránya az osztályok létezésének és következésképpen az osztályharc tagadása.

Nekünk is tisztában kell lennünk, hogy a magyar munkások, dolgozók is igen különfélék ideológiai szempontból. Sokan baloldalinak vallják magukat, de elutasítják a kommunistákat.

Mások az MSZP-t nevezik kommunistának, amibe persze a Fidesz -propaganda is besegít. Elég jelentős az anarchizmus, a minden mindegy magatartás. S, természetesen jelen vannak a szélsőjobboldali eszmék is.

Milyen eszközeink vannak az ideológiai harcban?

A legfontosabb, hogy a párt vezetése és aktivistái egységesen ítéljék meg a helyzetet, eszmei egység legyen. A 2004-2005-os szakítás a revizionista és megalkuvó Vajnai-csoporttal ebből a szempontból nagyon fontos volt. Ahogyan Lenin mondta: "A szakadás még mindig jobb, mint a zűrzavar, amely a párt ideológiai, elméleti és forradalmi fejlődését, kiforrását …egyaránt akadályozza."

Ilyen eszköz a pártoktatás. A Központi Bizottság azért vezette be minden vezetőszerv számára a rendszeres pártoktatást, mert mindenekelőtt a párt aktivistáinak kell felvértezve lenniük.

Azok a pártvezetőségek, ahol ezt elhanyagolják, vagy átlépik, súlyos hibát követnek el, hiszen ideológiailag fegyverzik le magukat.

Fontos eszközünk A Szabadság újság. Aki a mi újságunkat elolvassa, jó alapismereteket szerezhet a politikánkról, a világ marxista értékeléséről.

Aki nem olvassa, nem fizeti elő A Szabadságot, de mondjuk, naponta elolvassa a Népszabadságot, előbb-utóbb a szocialista-liberális ideológia hatása alá kerül.

Az utóbbi időszakban jelent meg egy nagyon lényeges eszköz, az internet. Aki ma kíváncsi a Munkáspártra, sok értékes információt kaphat a honlapunkról.

Megjelentek egyes vidéki szervezeteink honlapjai is. Jelentős politikai és eszmei értéket jelent a Baloldali Front honlapja.

Az ideológiai munka alapvető eszköze az agitáció. Az a munka, amikor járunk házról házra, lakásról lakásra, emberről emberre, és elmondjuk nekik az álláspontunkat. A személyes agitációt semmilyen technikai eszköz sem helyettesítheti.

Ez a legnehezebb, de ez a legcélravezetőbb.