Cikkek
 

Ki állít egérfogót

Vélemény

A Támpont című időszaki kiadvány 2007. április 13-i számának közlése szerint Thürmer Gyula, a Magyar Kommunista Munkáspárt elnöke a Tanácsköztársaság 88. évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszédében „Rákosi Mátyást a magyar munkásmozgalom legnagyobb formátumú személyiségének nevezte.

Aki nem szenved amnéziában, kivétel nélkül osztja ezt a nézetet, nyilván annyi kiegészítéssel, hogy Rákosi történelmi szerepe mellett, értékelendőek „hibái és bűnei“ is.

Ám nem így van ez egy akkora formátumú lapban, amilyen a Támpont, amelyben nincs hely, sem mód bármely történelmi személyiség munkásságának átfogó értékelésére.

Aki „Rákosi kritikátlan magasztalásával“ rágalmazza a központi ünnepség szónokát, egyoldalúan közelíti meg a kérdést

Nem veszi figyelembe a Rákosi Mátyás életútján folyamatosan végigvonult harcot, hol Horthyék bírósága előtt, később saját hazájában, ahonnan száműzetésbe kényszerült, s e minőségében hunyt el távol a szülőföldjétől.

Legkevésbé az állítólagosan baloldali összefogást szorgalmazó „Magyarországi Munkáspárt 2006“ sajtóorgánumától volt elvárható egy ilyen irányú kirohanás a Munkáspárt elnöke ellen. Hacsak nem vesszük tekintetbe, hogy testvériségről, történelmi materializmusról szó sem lehet amott, maximum egy halovány névazonosságról.

Pless Zsuzsa