Cikkek
 

Vihar egy kitüntetés körül

Vélemény

Horn Gyula, egykori miniszterelnök (1994-1998) feje felett már másodszor csaptak össze a hullámok.

Először Mádl Ferenc köztársasági elnök utasította vissza a kitüntetésére benyújtott javaslatot, másodszor Sólyom László tette ugyanezt napjainkban.

Mindketten arra hivatkoztak, hogy Horn - az l956-os eseményekben - negatív szerepet játszott, pufajkás karhatalmista volt, s ebben a minőségében kiállt a szocialista Magyarország védelmében, a restaurációs erőkkel szemben. (Ők persze nem így fogalmaztak.) Szerintük "aggályos" a magas kitüntetés odaítélése egy olyan embernek, aki a "forradalom", a demokrácia, a magyar nép szabadságharca elfojtásában vállalt szerepet. Ha mi bíráljuk és elítéljük Horn Gyulát, nem "pufajkás" tevékenységéért tesszük, hanem éppen azért, mert cserbenhagyta a szocializmust.

A karhatalmista akkor azt tette, amit egy hazája sorsát, a szocializmus jövőjét féltő kommunistának tennie kellett. Ez a korszak életrajza pozitív oldalára kívánkozik.

Az ellenforradalom leverését követően különböző állami és pártbeosztásokban buzgólkodott közös ügyünkért. A nyolcvanas évek második felében azonban, amikor összetett okok miatt kezdtek jelentkezni a különböző gazdasági és politikai nehézségek, hősünk megingott. Nem azok oldalán maradt, akik keresték az érlelődő válságból kivezető utat (mert igenis lett volna reális alternatíva), hanem odaállt azok mellé, akik a zavarosban halászva a maguk pecsenyéjét kezdték sütögetni.

Ezek a karrieristák, kalandorok, a modern eredeti tőkefelhalmozás kupecei, a tőkésosztály potenciális tagjai, akik elhitették magukkal és másokkal, hogy a közösségi társadalom életképtelen zsákutca, kezdeményezői voltak a tőkés restaurációnak, finoman szólva, a rendszerváltásnak. Ezek az antikommunistákká vedlett újgazdagok és politikai kiszolgálóik, 1956 nyomdokaiban haladva "forradalmárokká" léptek elő, a szociális piacgazdaság, a demokrácia, a nemzeti függetlenség elszánt, önzetlen harcosaivá - miközben zsebük megtelt a nép által korábban megtermelt nemzeti vagyonnal.

Közöttük találjuk Horn Gyulát is. Jó szimattal megérezte: a szocializmus összekuszált szénáját rendbe szedni óriási erőfeszítést igényelne, anélkül, hogy ez neki karriert, vagy vagyont biztosítana. Inkább az elhíresült "határpiknik" értelmi szerzője lett, a rendszerváltás egyik szellemi atyja. Szakadár pártja kongresszusán az antikommunista összeesküvés egyik elsőszámú ceremóniamestere.

Útja gyorsan ívelt felfelé: kiebrudalta a pártvezetésből Nyers Rezsőt, régi szociáldemokrata harcostársát, és csak távozása árán fogadta el a Magyar Szocialista Párt legmagasabb funkcióját.

Nem sokkal később miniszterelnök lett. (A szocializmus viszonyai között eljuthatott volna ilyen magaslatra?) Nagy "érdemeket" szerzett a választási küszöb felemelésében (4-ről 5%-ra). Nem lehet kétséges, hogy ezzel a politikai elit felé tett gesztusával a kisebb pártokat - nem utolsó sorban a Munkáspártot - akarta lehetetlenné tenni.

Vezető szerepet játszott a NATO-ba való belépésünkben. Mint miniszterelnök nagyüzemi módon hozta azokat az intézkedéseket, melyek a tőkés rendszer megszilárdítását célozták. A szociális piacgazdaság demagóg ígérete elillant s folytatódott a társadalom kettészakadása, a gazdagok gazdagodása, a szegények szegényedése.

A burzsoázia szempontjából tettei történelmiek. És mégis, az illetékesek ódzkodnak attól, hogy "érdemeit" elismerjék. Pedig ezek nemcsak a szociáldemokrata tőkések felemelkedését eredményezték, hanem a kizsákmányoló osztály egészének az érdekeit is kifejezték. Horn Gyula nem "tette jóvá" pufajkás múltjának "bűneit"? Nem vétkezett eleget a szocializmus ügye ellen? Többszörösen! Az átkosban vállalt munkássága,, amit, mint másodosztályú funkcionárius teljesített, eltörpül annak az erőfeszítésnek "jelentősége" mellett, melyet a kapitalista Magyarországért kifejtett.

Ezért érthetetlen a hatalomból kiszorultak kicsinyes bosszúja Mádl Ferenc és Sólyom László cselszövése, hogy visszautasították a neoszociáldemokrata feléje nyújtott "kérges tenyerét". Nem kellene egyszer már nekik is honorálni azt az áruló magatartást, melyet a proletariátussal szembekerült Horn Gyula, az egykori pufajkás, karhatalmista, emeszempés káder tett a magyar polgárság érdekében?

Ha Horn Gyula helyében lennék, ilyen megalázó huzavona után már el sem fogadnám a felkínált elismerést, de megértem őt: a trófeát, visszautasítás esetén a mennyországban minden bizonnyal az orrára akasztanák.

Hegedűs Sándor