Cikkek
 

Kádár János minden magyar munkásé!

Pártélet

A koszorúzók soraiban Kína, Kuba, Belarusz nagykövetségének, és a Magyarországon élő iraki kommunisták képviselői
A koszorúzók soraiban Kína, Kuba, Belarusz nagykövetségének, és a Magyarországon élő iraki kommunisták képviselői

A Magyar Kommunista Munkáspárt július elsejei gyűlésén méltósággal emlékeztünk meg Kádár János halálának 18. évfordulójáról.

A rendezvény most is példázta azt, amit a párt elnöke a bevezető gondolataiban is hangsúlyozott: a Munkáspárt nyitott, az emlékező gyűlésre mindig is várt mindenkit, aki tiszteli Kádár Jánost, aki jó szívvel emlékezik a szocializmusra.

A résztvevők között sok volt az új arc. Köztük fiatal generációbelieké, akiknek szemében e találkozók a jövőbeli küzdelmek eszméjét is kifejezik.

Jelen volt több baloldali politikai, társadalmi szervezet, s minden eddiginél több külföldi résztvevő, nagykövetség is lerótta kegyeletét.

A Himnusz hangjait követően Giliczéné Komjáthy Andrea mondotta el József Attila Bérmunkás-ballada és Baranyi Ferenc Hősök voltak című versét.

Tetszést aratott az összeállítás Kádár János személyes visszaemlékezéseiből, amelyet a párt fiatal vezető aktivistái adtak elő.

A gyűlésen felszólalt Szatmári Boglárka a párt Hajdú-Bihar megyei fiatal alelnöke, és Nagy János a Központi Bizottság csepeli tagja, akik mindketten a KB képviselői is.

Nagy János, a Nagy-budapesti elnökség tagja szólal fel

A felszólalók öntudatos, harcos gondolatait, s Thürmer Gyula politikai beszédét a megemlékezők egyetértéssel és nagy tapssal fogadták.

A gyűlésen Székely Péter, a párt budapesti elnöke megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek a Munkásmozgalmi Panteon környezetének rendbe hozásában.

A párt elnöke bejelentette, hogy a Magyar Kommunista Munkáspárt védnökséget vállal a magyar munkásmozgalom mártírjainak sírjai felett.

Az Internacionálé elhangzását követően a megemlékezők koszorúkkal, vörös zászlócskákkal és virágokkal borították be Kádár János síremlékét.