Cikkek
 

Gondolatok egy születésnapra

Vélemény

"Hősnek lenni többnyire teher" címmel olvastam az ingyenesen terjesztett Metro nevű lapban Antall József, Magyarország néhai miniszterelnöke 75. születésnapjára emlékező írást, mely érzésem szerint túl egyoldalúra sikeredett.

Egy életút attól függően válhat teherré, hogy valóban hősnek tekinthető-e a szereplő, vagy csak bizonyos csodálatos tettek véghezvitelének mítoszával ruházták fel indokolatlanul, mesterkélten.

Az antalli teljesítményre az utóbbi megállapítás illik leginkább. Történelmi véletlen tette a nemzeti szerencsétlenséggel felérő magyarországi tőkés fordulat első miniszterelnökévé, hogy aztán tapasztalathiányos botcsinálta politikusként elindítsa országát a milliók által megszenvedett roncstársadalommá válás útján.

A szerecsenmosdató írás szerzője olyan képtelenséget állít, hogy "ma már szokás krokodilkönnyeket hullatni Antallért, ellenfelei, ellenségei is visszasírják a néhai miniszterelnököt".

Magam, s rajtam kívül alighanem még sokan nem sírjuk vissza; sőt regnálása idején végig ellenszenves érzülettel tekintettünk munkálkodására. Nem túlzás, mindvégig a pokolba kívántuk a rendszerváltást kiötlő és levezénylő sleppjével együtt. Mivel a kádári éra utolsóként egzisztált törvényhozásának tagja voltam, lehetőségem adódott Antallal találkozni többször.

Leginkább azzal bosszantott, hogy törvényen kívül ügyködő ellenzéki csoport élén részt vett a parlamenti bizottságok ülésein, ahol különféle diktátumokkal rukkolt elő. Bábáskodásával csak olyan tárgyköröket tárgyalhattunk, s olyan döntéseket hozhatott az országgyűlés, melyre az Antall-vezényelte törvényen kívüli csoport előzőleg áldását adta.

Amikor felszólalásomban kifogásoltam ezt, no meg a kapitalizmust prognosztizáló sarkalatos törvénytervezetek sürgősségi tárgyalása ellen tiltakoztam, Pozsgai azt válaszolta a plenáris ülésen, hogy ezúttal nem a törvényhozás, hanem a történelem diktálja a feltételeket. Antallt, aki a szocialista rendszer megátalkodott ellenlábasának pózában tetszelgett, s büszkén hangoztatta anno, hogy egyetlen beosztottja sem volt tagja az MSZMP-nek, hazánk felszabadulásának egyik évfordulós ünnepe alkalmából a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki, amit ő készséggel el is fogadott. (Csak megjegyzem: e sorok írója még bronz fokozatában sem részesült, noha teljes aktív munkássága idején a szocializmus érdekében munkálkodott.)

Magyarként sajnáltam őt, amikor súlyos betegségben elhunyt. Azt sajnáltam leginkább, hogy nem érhette meg pártja 1994-es választási kudarcát.

Holott ennyit megérdemelt volna a sorstól. Vannak, akik a rendszerváltást a történelmi "kisiklás" helyreállításaként szemlélik. Mások Antall történelmi érdemeként emlegetik, hogy az előző társadalmi rendszer tömeges konfliktusok nélkül ment át egy, az eddigitől radikálisan különböző társadalmi-gazdasági formációba.

Holott a korabeli politikai fordulat, a magyar nép álságos "megvesztegetésével", s nem a gyakran emlegetett gazdasági összeomlás révén következett be.

Olybá tűnik, a fegyvertelenül végrehajtott ellenforradalmi fordulatot később Antall József sem vette jó néven. Hiszen munkatársainak, vazallusainak - a baloldalinak csúfolt MSZP korabeli erősödése feletti méltatlankodását tapasztalva - egy elmulasztott hatalomátvételi megoldást vizionált, amikor így fakadt ki: "Tetszettek volna forradalmat csinálni!" A fegyveres leszámolás elmaradása miatt bánkódott volna?

Dr. Südi Bertalan