Cikkek
 

Párizs megér egy misét

Mozgalom

Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin a minap azzal a kéréssel fordult a parlamenti pártok elnökeihez, hogy jöjjenek össze egy közös misére a megbékélés jegyében - Nagy Imre, l956-os miniszterelnökre emlékezve.

A gyermeteg Katalin hisz abban, hogy az ájtatosság szelíd árnyékában az egymásra acsarkodó ádáz ellenségek kibékülhetnek a nagypapa nemzeti egységet hirdető politikája jegyében. Béke csak akkor lenne közöttük, ha valamelyik fél feltételek nélkül behódolna a másiknak. Ilyen idillikus helyzet a közeljövőben aligha várható.

A szent magába fordulást színlelő Orbán Viktor, Fidesz elnöknek és a katolikus egyházi körök emberének, Semjén Zsoltnak sajnálatosan éppen erre az időre "elodázhatatlan" tennivalói támadtak, így az összejövetelt nélkülük kell megtartani. Egy nagykoalíció első lépései tehát egyelőre váratnak magukra.

Nem vagyok biztos abban, hogy a nép sokat veszítene az ökumenikus rendezvény megtartása, vagy elmaradása, esetleg csonka lebonyolítása miatt. A politikai elit azonban biztosan károsodna, amiért rövidlátó vezetői mereven elzárkóznak minden találkozás, következésképpen minden kompromisszum elől.

Ez a szűklátókörűség megosztja a tőkés uralkodó osztályt és azok hűséges kiszolgálóit. Ez egyáltalán nem javítja az áldatlan körülményeket, ellenkezőleg: tágítja a fennálló szakadékot a két legnagyobb erő között. Nem igaz, ugyanis hogy áthidalhatatlan és alapvető politikai-ideológiai különbségek osztják meg őket.

Valamennyi a kapitalizmus, az atlantizmus, és az eurós politika fenntartásában érdekelt. Gyanítom a harc nem elsősorban eszmei természetű. Itt a hatalom és az ezzel járó anyagi előnyök, valamint a kiváltságok jelentik az igazi tétet. A mindebből való kirekesztettség, vagy legalább is a másodlagos (másodhegedűs) státusz nehezen viselhető el a nagyravágyó, mindent birtokolni akaró ifjú titánok számára.

Azt javaslom, ne dőljünk be a hangzatos ígéreteknek, hazafias sztereotípiáknak, a morális, esetleg vallásos és neobarokkos frázisoknak. A szépen hangzó retorika mögött sokkal prózaibb motivációk állnak, nevezetesen a megszállott lelkek uralmi tébolya, mert ez vezet az "üdvösség" felé.

Mindazonáltal nevetségesnek tűnik, hogy Gyurcsány Ferenc, az egykori KISZ vezető kész részt venni egy imával egybekötött találkozón. Nem lehetett volna kiiktatni a klerikális -vallásos jelleget a szeánszból? Ma már semmi sem történhet hazánkban egyházi jelenléte nélkül? Úgy látszik zászlószentelés, hídavatás, útátadás papok távollétében nem bonyolítható le.

Ezek a gyakorlati létesítmények menten összeomlanának, ha nem szívnák magukba a bódító tömjén illatát, és nem viselnék magukon az "Úr" áldását. Az állam és az egyház történelmi szétválasztása még várat magára.

Ez minden bizonnyal már a közösségi társadalom feladata lesz. A szocialista miniszterelnököt nem zavarja materialista, marxista "eltökéltségének" múltja, bármire hajlandó a cél eléréséért. Ilyen képlékeny "öntudattal" még nagyra viheti. Nagyra, mint a francia IV. Henrik, akinek Párizs megért egy misét: vallást váltott és legott király lett.

Hegedűs Sándor