Cikkek
 

Végkiárusítás - szabadrablás Gyurcsány kormány módra

Belpolitika

A Herendi Porcelángyár termékei - ki tudja még meddig folyik a termelés...
A Herendi Porcelángyár termékei - ki tudja még meddig folyik a termelés...

A Munkáspárt Elnökségének állásfoglalása

A Magyar Kommunista Munkáspárt Elnöksége tiltakozik a meglévő állami vagyon privatizálása ellen, és követeli a vagyontörvény-tervezet azonnali visszavonását, állani garanciát a meglévő állami tulajdon teljes körű megtartására, a folyamatban lévő privatizációs ügyletek azonnali leállítását, a korábban privatizált vagyon teljes és részletes felülvizsgálatát.

A Pénzügyminisztérium vagyontörvény tervezete szemernyi kétséget sem hagyhat senkiben, hogy az SZDSZ által vezetett tárca a megmaradt állami vagyont is a külföldi tőkés érdekkörök kezére akarja játszani. Ebben partnere lesz az MSZP, bármennyire is hangoztatták néhány hónapja, hogy vége a privatizálásnak.

A vagyontörvény-tervezet a következő cégeket, vállalatokat akarja részben, vagy egészben államtalanítani: Szerencsejáték Zrt, Herendi Porcelánmanufaktúra, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt, Tokaj Kereskedőház, Regionális Fejlesztési Holding Zrt, Geodéziai és Térképészeti Társaság, Országos Fordító Iroda Zrt. Ezek mellett kikerülnek az állami tulajdon köréből a foglalkoztatási célú közhasznú társaságok, kutatóintézetek, vízművek, és különféle hadiipari cégek. A törvénytervezet érint olyan cégeket is, amelyek nyereségesen működnek, tehát józan ésszel mérve, fontosabb lenne megtartani, mint eladni. Ilyen cég például a Szerencsejáték Zrt.

A kormányzat szándéka szerintünk világos. Az MSZP-SZDSZ kormány várhatóan nem nyeri meg a következő választást. A cél, hogy az addig hátralevő 3 évben minél több állami tulajdont magánkézbe, elsősorban külföldi kézbe adni, olyan nemzetközi befektetőket helyzetbe hozva ezzel, akik az ő érdekcsoportjukhoz tartoznak.

Ennek gyorsabb, rugalmasabb megvalósítását szolgálja a 2007. július 1-től életre hívott Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, mely magába olvasztja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot, az ÁPV Zrt-t, és a Nemzeti Földalapot.

A Vagyonkezelő működését a miniszterelnök által delegált 7 tagú Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács fogja felügyelni, kinevezésük 6 évre szól. Az NVT lesz a döntéshozó, a Nemzeti Vagyonkezelő pedig a végrehajtó. A hat éves időtartam biztosítja a kormányokon átívelő privatizálás lehetőségének a megteremtését. Ezek a lépések koncentrálják, egy szervezetbe tömörítik a nemzeti vagyont, melynek áttételesen, de Gyurcsány lesz a „fővédnöke”.

Ez olyan jellegű befolyást enged a közvagyon felett, ami a Munkáspárt számára elfogadhatatlan. A privatizáció az elmúlt 17 évben gazdaságilag és társadalmilag tönkretette az országot. Az emberek zöme ezt akkor nem értette, mára világossá vált számukra.

Ráébredtek, hogy a privatizáció nem az ő érdekeiket szolgálja, és ennek csak a vesztesei lehetnek.

A Munkáspárt az ő érdekeiket képviselve követeli:

A vagyontörvény tervezet azonnali visszavonását!
Garanciát a meglévő állami tulajdonok teljes körű megtartására!
A folyamatban lévő privatizációs ügyletek azonnali leállítását!
A korábban privatizált vagyon teljes és részletes felülvizsgálatát!

Budapest, 2007. június 8.