Cikkek
 

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
Balszemmel

Balszemmel

A bűnökért fizetünk

A rendőrségi botrányt rákenik a főrendőrökre, meg egy miniszterre. Lehet, hogy miniszterből még leváltanak egyet-kettőt, de ez a lényegen nem változtat. A rendszerváltás utáni bűnökért lakolunk most, csak az a baj, hogy nem a politikusok, hanem, mi emberek. Számtalanszor leírtam én is, hogy a törvények nem jók.

Pontatlanok, részérdekek szolgálatára születnek, sőt eleve bele van építve a bűn lehetősége. Számtalanszor elmondtuk azt is, hogy kis országunkban szinte minden funkcionáriusnak megvan a maga ára. Ahol nincs korrupció, nem azt jelenti, hogy ott tisztesség van, hanem csak azt, hogy a megfelelő ajánlatot még nem kapták meg.

Elmondtuk azt is, hogy hiba volt a korábbi rendőri állományt politikai alapon elzavarni. Most a sok fiatal rendőrnek se tapasztalata, se kedve, se pénze. Hányszor leírtuk azt is, hogy a rendőrök kiképzetlenek, szinte mindegyikük "tornából felmentett", vérszegény; idővel egyre kövérebb és lamposabb. Hányszor, de hányszor kiáltottuk a világba, hogy a rendőri munka is egy szakma, s ennek intézményeit, szabályait nem lehet minden választás után, sőt gyakran még a választások között is újraírni. Most ennek a 17 éves felelőtlen és bűnös politikának isszuk a levét.

„Civilkontroll“ helyett állampolgári ellenőrzést!

A helyzet rendkívüli, a kormány válaszai viszont szabványosak. A rendőrség, mint állami szerv válsága nyilvánvaló, a kormány válasza mégis szokványosan gyenge. Bevezették a zöldszámot, amelyen bárki feljelentheti a bűnöző rendőrt. Igen ám, de a telefon másik végén is rendőr ül. Nem ügyész, nem független valaki, hanem rendőr. Ez biztosan nem megoldás!

Bedobták a rendszerváltás nagy szólamát, a civilkontrollt is. Eredetileg a hadseregre vonatkozott, mondván, ne a tábornokok döntsenek a hadseregről, hanem a politikusok. Nem értem, hogy került elő most a rendőrség kapcsán? Ma kik szavazzák meg a rendőrség helyét szabályozó törvényeket? Kik döntenek a rendőrvezetőkről? Kik döntenek arról, hogy hány erőszakszervezete legyen ennek a kis országnak? Ki ellenőrzi a rendőrséget? Természetesen, a válasz egy: civilek.

Feltehetjük a kérdést másként is. Mi, civil állampolgárok beleszólhatunk-e a rendőrségről szóló törvénybe? Mi, állampolgárok elmondhatjuk-e legalább a véleményünket a rendőrvezetőkről? Mi, állampolgárok ellenőrizhetjük-e a rendőrséget? A válasz egy: nem! Ez viszont nem természetes, még a kapitalizmusban sem.

Mi a megoldás? A rendőrséget fogjuk fel mint közigazgatási szolgáltató intézményt. Mi fizetünk azért, hogy ő garantálja a biztonságunkat, betartassa - a köz, azaz többségünk - érdekében hozott törvényeket. A rendőr feladata az állampolgár segítése legyen, és nem büntetése. A törvények legyenek világosak és jók. Legyenek ellenőrző mechanizmusok minden szinten. S, ami a döntő: Magyarország ne a fejétől legyen büdös. Az országot ne vezethessék olyanok, akiknek a vagyona enyhén szólva kétes eredetű, akik hazudtak saját népüknek.

Visszahívhatóság

Annak idején Antall József azt mondta a Munkáspárt javaslatára, hogy nem illik a képviseleti demokrácia rendjébe. Mit akart a Munkáspárt? Azt, hogy a képviselők legyenek ellenőrizhetőek és visszahívhatóak. Antallt sokat bíráltuk, de lássuk be, államférfi volt, nagyságrendileg magasabban állt bármelyik mai politikusnál.

A visszahívhatóság ügyében azonban a rövid távú érdekek rabja maradt, csak egy érdekelte: az akkor formálódó magyar kapitalizmus stabilizálása. Milyen jól jönne most, ha visszahívhatóak lennének a képviselők! Sőt, mennyi minden rossztól szabadult volna meg az ország az elmúlt évtizedben, ha a népnek joga lett volna két választás között is ellenőriznie a képviselőit és visszahívnia, ha azt látja, hogy eltért az ígéretétől. A visszahívhatóság ellenzői azt mondják, hogy ha ütre-tütre vissza lehet hívni egy képviselőt, nem lesz rend és stabilitás. Tessék mondani, most van rend és stabilitás? De soha sem késő!

Csináljuk a következőket! Egy, a parlament, az önkormányzatok minden tervezetüket hozzák nyilvánosságra kellő időben, s nekünk, állampolgároknak legyen jogunk és lehetőségünk információkat kapni, és előzetesen véleményt mondani. Kettő, legyen független, átlátható ellenőrzés minden szinten.

Három, mondjuk ki: minden választott képviselő, parlamenti és önkormányzati is, visszahívható. Ha a választók 20 százaléka ezt kezdeményezi, szavazást kell tartani a képviselő visszahívásáról. Nem kellene félnie még a polgári rend elkötelezettebb híveinek sem. Ez nem szocializmus, ez egész egyszerűen a tőkés rend demokratikusabb működtetése. És bárkivel bármibe fogadok, hogy kevesebb lenne a lopás, a csalás, a korrupció, és több a rend, a fegyelem!

Thürmer Gyula