Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

A szakszervezeti munka és a Munkáspárt

A Munkáspárt megalakulásának első pillanatától kezdve abból a lenini tételből indult ki, hogy egyszerre kell tevékenykedni a szakszervezetekben, és együttműködésre törekedni a szakszervezetekkel.

A szakszervezetekben akkor lehet dolgozni, ha ott vannak munkáspárti tagok vagy szimpatizánsok. A rendszerváltás első törvényei között volt az, amely megtiltotta a politikai pártok tevékenységét a munkahelyeken. Ez alapvetően az MSZP-t és a Munkáspártot érintette, hiszen nekünk voltak ilyen szervezeteink, és tapasztalatunk. Az MSZP-t nem érdekelte az ügy, mert erejüknél fogva kezdettől a szakszervezeti vezetők megnyerésére törekedtek.

Akkoriban még viszonylag sok aktív dolgozónk dolgozott a szakszervezetekben. Többen dolgoztak kisebb-nagyobb tisztségekben a vasasoknál, bányászoknál, kereskedőknél, építőknél. Több szakszervezetben hagyománya volt a nyugdíjas tagozatoknak, s ezt sikerült kihasználnunk.

Mi volt a fő feladat? Meggyőzni az embereket, hogy ne lépjenek ki a szakszervezetből, ne hagyják fel a harcot. Máig is tartó feladatunk a tőkés rendszer magyarázása, a kizsákmányolás leleplezése. Idővel a munka megnehezedett, mert szakszervezeti embereink kiöregedtek.

Együttműködés a szakszervezetekkel

A Munkáspárt az MSZOSZ szervezeteivel alakított ki kapcsolatot. Ennek volt hagyománya, ismertük egymást. Mindaddig rendben is mentek a dolgok, amíg az MSZOSZ vezetése nem került teljesen az MSZP politikai hatása alá. Annak mértékében, ahogyan az MSZP egyre jobbra ment, úgy vált egyre korlátozottabbá a Munkáspárt és az MSZOSZ kapcsolata is. 2000 volt az utolsó olyan időszak, amikor a Munkáspárt és az MSZOSZ együtt lépett fel az akkori Fidesz-kormány munkatörvénykönyve ellen. A Hősök terén tartott nagygyűlésen az MSZP akkori vezetői hangosan ígérték, hogy megváltoztatják a munkatörvénykönyvet abban a pillanatban, amikor hatalomra jutnak. Időközben megnyertek két választást is, és mégsem tettek semmit, sőt! Az MSZOSZ és a Munkáspárt viszonyából maradt a május elsejei majális, ahol jól megférnek egymás mellett híveink. Mi pedig kihasználjuk ezt a lehetőséget is, hiszen az év egyetlen napján sem tudunk annyi emberrel közvetlen kapcsolatba kerülni, mint éppen május elsején.

Mai tennivalóink

"A szakegyletben vegyen részt minden munkás, aki megérti, hogy egyesülnie kell a munkáltatók és a kormány elleni harcra." Ez Lenin tanítása. Ebből az is következik, hogy nem szabad türelmetlennek lennünk. A szakszervezet nem osztályharcos párt, hanem egy érdekvédelmi szervezet. Tagjai fokozatosan ismerik fel a harc szükségességét, és az együttműködés helyességét a Munkáspárttal. Az elmúlt években a gyulai húskombinát számos dolgozóját bocsátották el. Tudtunk hallatni a hangunkat, mert a hentesek között volt munkáspárti tag. A kommunisták dolga ilyenkor az, hogy kimondják azt, amit a többi munkás csak gondol vagy érez. Ha a munkások azt látják, hogy a mi embereink értük vannak, könnyebben követnek bennünket. Szép számmal vannak a Munkáspártban postások is. A Munkáspárt azért tudott az elmúlt időszakban többször is megszólalni a postások mellett, mert ismertük a gondjaikat.

A Munkáspártnak viszonylag sok aktív tagja van a két pedagógus szakszervezetben is. Mégsem lehet azt mondani, hogy kifejezetten a szakszervezetek ügyeire hatást tudnánk gyakorolni. Pedig itt volt a PDSZ-es aláírásgyűjtés. Milyen jó lett volna, ha a mi munkáspárti tanáraink tudták volna belülről gerjeszteni a hangulatot, és befolyásolni a PDSZ politikai álláspontját. Utóbbi időben sok szakmában jöttek létre új szakszervezetek is.

Ennek egyik oka az, hogy az egyre nehezebben élő emberek elégedetlenek a hagyományos szakszervezet magatartásával, és keményebb fellépést sürgetnek. Néhány helyen itt is tudtunk segíteni. Itt is azonban körültekintésre, nyugalomra van szükség. Sokszor túlzott harci vágy, de az első sikertelenség láttán elmegy az emberek kedve. Lenin így írt: "S minél szélesebb körűek ezek a szervezetek, annál szélesebb lesz bennük a mi befolyásunk is, amely nemcsak a gazdasági harc "spontán" fejlődésének eredménye, hanem annak is, hogy a szervezet szocialista tagjai közvetlenül, tudatosan hatnak társaikra." A pártnak a szakszervezetek mellett, és a szakszervezetekben kell küzdenie. Erre ma egyre jobb feltételek jönnek létre, mert gyarapszanak a fiatalabb párttag-nemzedékek, egyre több ember érti meg, mit is jelent a tőkés kizsákmányolás.