Cikkek
 

A tévedés ára

Vélemény

Az olyan ember téved, aki szándéka, akarata ellenére helytelenül ítél meg valamit, értékelése, mérlegelése közben valamilyen mértékben hibázik.

Vagyis a valóság félreismerése következtében téves ítéletet alkot. A tévedés következményein többnyire az utólagos beismerés és megbánás sem változtathat.

A ránk települt honi kapitalizmus elmúlt tizenhét esztendejében szerzett kedvezőtlen tapasztalatok súlyos társadalmi szintű tévedést valószínűsítenek. A mind általánosabbá váló tömeges kritikai megjegyzések, elitélő vélemények, méltatlankodások, sirámok pedig egyértelműen a tévedés beismerésének tényéről vallanak.

Sokan mondogatják utólag, hogy bizony óriásit tévedtek, amikor a szocializmus ellen fordultak, segítettek azt a rendszert kiakolbólítani a hatalomból, s a helyébe léptetett tőkés államalakulat trónra ültetésétől reméltek az előzőnél jobb életminőséget, reménytelibb jövőt maguknak. Az új politikai érában megtapasztalták, milyen súlyos ára lett hajdani tévedésüknek.

Felületesen cselekedtek, amikor szekta-gondolkodással járultak a szavazóurnákhoz racionális mérlegelés helyett. A hatalomra ácsingózó önjelölt ‘’prófétáknak,, elhitték, hogy kizárólag a rablókapitalizmus lehet a hibák dolgában tudatosan feltupírozott emberközpontú szocialista társadalmi rendszer -- jövendőt felvirágoztató -- alternatívája. A mesterségesen felszított tömeges eufória közepette képtelenek voltak időben fölismerni, hogy könyörtelen kizsákmányolás és kilátástalanságba taszító munkanélküliség vár rájuk a farkastörvényekkel szentesített polgári társadalmi rendszerben.

Jóvátehetetlen tévedésük ódiumát utódaik milliói viselik majd generációkon át, akik bárhogy szeretnének, a tőke könyörtelen természete miatt nem tudnak változtatni egyre nehezedő és romló élethelyzetükön. Öröklik, majd tovább örökítik a nyomort, az egzisztenciális hátrányt jelentő másodrangú állampolgári státust, a tartós munkanélküliséget, s vele a létbiztonság hiányát. A legtöbben azt is fölismerték, hogy a társadalom mostani helyzete beteg állapot.

Mert ami az utóbbi esztendőkben Magyarországgal megesett, az a történeti fejlődést tekintve már-már alig korrigálható torzulás, a haladás fő vonalától való otromba eltérés, majdhogynem jóvátehetetlen visszalépés.

Törvény teszi lehetővé, sőt védi az olyan torz gyakorlatot, hogy ne az boldoguljon, aki dolgozik, hanem, aki ügyeskedik, lóvá tesz másokat, seftel, kiszipolyozza embertársait. Egyre gyarapszik a kizárólag biológiai szerepre kárhoztatott állampolgárok tömege.
Óriási ár ez az egykori tévedésért.

Dr. Südi Bertalan