Cikkek
 

Utazás "egy" koponya körül

Vélemény

A Kádár János elleni felháborító sírgyalázás okán egész mítoszok keletkeztek. Találgatások indultak a tekintetben, kik és miért követték el a súlyos kegyeletsértést? Ilyenkor, mint a bűnügyek esetében, felvetődik a kérdés: cui prodest? (kinek az érdeke?). Itt közbeszól a politika is, mert az egész akciónak - minden csűrés-csavarás ellenére - politikai színezete van.

A hipotézisek között találunk figyelemre méltó elképzeléseket, de tájékozódást zavaró mozzanatokat is. Ez utóbbiak közé tartozik az a morbid feltevés, miszerint a tetteseket a Magyar Kommunista Munkáspárt soraiban kell keresni.

Egyszerűen azért, mert a párt az utóbbi időkben annyira meggyengült, hogy a Kádár János iránti nosztalgiával akarják visszaszerezni népszerűségüket.
Lelki szemeim előtt megjelenik a temetőben osonó Thürmer Gyula, amint ingujjra vetkőzve lapátol, hogy kiássa Kádár János koponyáját, majd azt a magasba emelve tegye fel a klasszikus kérdést: lenni, vagy nem lenni?

Számunkra ez nem kérdés! Mások azt javasolják, Gyurcsány Ferenc környezetében kell kutatni a tettesek után, mert a fő riválissal folytatott versenyben vesztésre áll és Kádár János nimbuszával takarózva akarja behozni hátrányát. Nem hinném, hogy ennek volna realitása, hiszen a szocialisták kongresszusán megtagadott egykori MSZMP elnök ilyetén felidézése annyira ízléstelen, hogy az egész akció hatása a visszájára fordulna.

Nem tartozom azok közé, akik pozitív véleménnyel vannak az MSZP iránt, de ekkora aljasságot még róluk sem tételezek fel. Ezt a végtelenségig nem lehetne titokban tartani, s ha tettük napvilágra kerülne, évtizedekig sem tudnák az elszenvedett csorbát kiköszörülni. (Nem beszélve arról, hogy ilyen módszer idegen a szocialistáktól.)

Szóba kerültek a műgyűjtők. Egy részükről mindent el lehet képzelni, de ennek olyan nagy a kockázata, hogy egy üzletembernek ez aligha érné meg.

Erre igen ritkán volt precedens Magyarországon. Miért nem bolygatták meg eddig Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Batthyány Lajos, Nagy Imre, vagy Antall József sírját? Kelendő lehetne az ő koponyájuk is. Maradnak a szélsőjobboldaliak. Azok, akikben tüzel a gyűlölet, a bosszúvágy, akik nem ismernek sem istent, sem embert. Akik az ellenségeik iránti kegyeletsértést érdemnek és nem bűnnek tekintik. Ezek készek arra, hogy könyvégetéssel kezdjék, és emberek égetésével fejezzék be. Ez a fajzat nem riad vissza, a halottak meggyalázásától, hogy az élők meggyalázásával fejezzék be.

Nemtelen céljaik érdekében nem válogatnak az eszközökben. Csak reménykedni lehet abban, hogy a tettesek mielőbb rendőrkézre kerülnek és ország-világ előtt lelepleződik a nacionalizmus-rasszizmus mögé bújtatott igazi embertelen énjük, a fasizmus. Csaknem minden párt (akár baloldali, akár jobboldali) elítélte e gyalázatos cselekedetet, jóllehet sajnálkozásuk őszintétlen formalitás volt. Legnagyobb sajnálatomra nem hallottam az egyházak tiltakozását. Némaságukat ezúttal politikai és morális tekintetben súlyos vétségnek tekintem.

Az emberiesség "legfőbb hordozóinak" passzivitása ugyanis komoly etikai problémákat vet fel, mert azt a benyomást kelti, mintha olykor maguk is szemben állnának hitük legfőbb írott forrásával, a Biblia tanításaival. Wittner Mária kifakadása a meghurcolt Kádár János ellen, a katolikus püspökök nagy részének felsorakozása a szélsőséges Csoóri-féle Charta oldalán sokat elárul a vallásos áhítat valódi arcáról. Íme a krisztianizmus a gyakorlatban!

Hegedűs Sándor