Cikkek
 

Részletek a zárónyilatkozatból

Baloldali Front


„Úgy véljük ez a találkozó rendkívül fontos volt és kezdeményezzük, hogy a kelet-európai kommunista, baloldali ifjúsági szervezetek a jövőben is találkozzanak.
Felismertük annak az óriási hiányát, hogy a Szovjetunió szétesése és a kelet-európai szocialista rendszerek felszámolása, 1989 óta Kelet-Európában ezek a szervezetek nem tartják a kapcsolatot, nem működnek együtt és alig vesznek részt a nemzetközi ifjúsági szervezetben.

Kelet-Európában, a Balkánon és a volt Szovjetunió országaiban is - csakúgy, mint a világ többi részén is - egyre erősödik az antikommunizmus. Ez azt jelenti, hogy egyenlőségjelet kívánnak húzni a fasizmus, a náci rendszer borzalmai és a volt szocialista országok múltja között. Tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy relativizálni akarják a nácizmust, és bemocskolni a volt szocialista országok múltját, a kommunizmus eszméjét.

Szolidaritásunkról biztosítjuk mindazon szervezeteket, amelyek az illegalitás, illetve a féllegalitás viszontagságai mellett folytatják a harcukat. Felemeljük a szavunkat ezen országok politikája ellen, ahol betiltják a nemzetközi munkásmozgalom jelképeit, ahol üldözik a kommunista szervezeteket, ahol gátolják a munkásság, a fiatalok, a diákok harcát a kizsákmányolás és elnyomás ellen.“