Cikkek
 

A szabadságról

Vélemény

Naponta halljuk, hogy nálunk milyen nagy szabadság van. Érdemes egy cikk keretében írni róla marxista megközelítésben. A filozófiai kislexikonban a következőket olvashatjuk.

"A szabadság a felismert szükségszerűség és az ember ezzel összhangban álló cselekvése, választási lehetősége és képessége az ember cselekvésében".

A meghatározásból kiindulva megállapíthatjuk, hogy a szabadság mértékét, amellyel az ember adott korszakban rendelkezik, általában az határozza meg, hogy milyen az adott társadalom fejlettségi foka, politikai rendje. Az ember ettől nem különítheti el magát.
A mai kapitalista társadalomban a tőkés osztálynak az a szabadsága, hogy rendelkezik jelentős tulajdonnal, szellemi ismeretekkel. A többség számára ez viszont átváltozik a tőkések vagyongyarapodását növelő munkára.

Ezért az egyén szabadságának mások önkénye emel gátat. Az egyén szabadságának mértéke a magántulajdon nagysága lett, az anyagi és a szellemi javak felett. Ez bizony a többség szabadságát szorítja szűk korlátok közé, és egyidejűleg az anyagi és szellemi forrásokat is elkótya-vetyéli.

Ezzel kapcsolatban Marx - Engels írásaiban a következőket olvashatjuk. "A személyes szabadság csakis az uralkodó osztály viszonyai között fejlődött egyének számára létezett és csak annyiban, amennyiben ennek az osztálynak az egyénei voltak". (Marx-Engels Művei 3. köt. 63. o.)

Ezért, amikor a hatalom nagy hangon kürtöli világnak, hogy nálunk milyen nagy szabadság van, gondoljanak Marx-Engels soraira. A szabadság csak azoknak az embereknek valóság, akik anyagi lehetőségeik alapján ehhez hozzájutnak.

A többség számára a szabadság csak elvont fogalom, amivel igazából nem is tud mit kezdeni. A napi megélhetési gondokkal küszködő ember sorsát az úgynevezett szabadság sohasem fogja javítani.

Példának hozom fel, hogy a Magyar Köztársaság alkotmánya biztosítja a szabad munkavállalás jogát, de sajnos munkahely viszont nincs.
A történelem során a haladó burzsoázia a "szabadság, egyenlőség, testvériség" jelszava alatt szerzett támogatókat a feudalizmus ellen. Ezek az elvek azonban a tőkés társadalomban sohasem valósultak meg és most sincs rá esély

Meggyőződésem, legyünk óvatosak az agymosással szemben, mert a szabadság hangoztatásával a figyelmet akarják elterelni a napi megélhetési gondokról.

Horváth Sándor
Karcag

(A fenti cikk a Jász-Nagykun Munkás című lapban jelent meg.)