Cikkek
 

Munkáspárti látogatás
Tanulunk a moldvai kommunistáktól

Külföld

A Moldovai Kommunisták Pártjának meghívására Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének vezetésével munkáspárti küldöttség tett látogatást Moldovában.

A moldvai fővárosi látkép, előtérben a tudományegyetem
A moldvai fővárosi látkép, előtérben a tudományegyetem

A moldovai kommunisták példája bizonyítja, hogy egy kommunista párt nem szocialista viszonyok között is megszerezheti a hatalmat, sőt megtarthatja a hatalmat - hangsúlyozta Thürmer Gyula a moldvai fővárosban tartott sajtótájékoztatóján. Bizonyítja azt is, hogy egy kommunista párt képes eredményesen szolgálni a széles tömegek érdekeit, és egyidejűleg megvalósítani a nemzeti érdekeket. Tanulunk a moldvai kommunistáktól! - hangsúlyozta a Munkáspárt elnöke.

Vlagyimir Voronyin, a Moldovai Kommunisták Pártjának elnöke, egyben a köztársaság elnöke hivatalában fogadta a Munkáspárt küldöttségét. A mi stratégiai célunk a kommunizmus - kezdte az elnök az ismertetőjét. A cél megvalósítható, de nem úgy, mint egykor a 60-as években Hruscsov hirdette, azaz nem egy-két évtized alatt, hanem történelmi távlatban. Reális program kell, nem szedett-vedett ötlethalmaz, mint ami egykor Gorbacsovra volt jellemző. Moldovában a kommunisták vissza tudtak kerülni a hatalomba, más volt szocialista országokban erre nincs példa.
Voronyin elnök szerint ennek egyik oka az az objektív helyzet, ami a 1990 után kialakult az országban. A polgári erők, amelyek a Szovjetunió szétesése után hatalomra jutottak, a szó szoros értelmében szétverték az országot. Megszüntették a szövetkezeteket, a földet kis parcellás birtokokra osztották, leállt az ipar. A lakásokban megszűnt a központi fűtés, az emberek vaskályhával fűtöttek. Tömegessé vált a munkanélküliség, az emberek az egykori gazdag agrárországban éheztek. Az emberek szinte visszahívták a kommunistákat.

A sikernek volt más tényezője is - hangsúlyozta az elnök. Hiába jó az objektív helyzet, ha a párt nem dolgozik.
A moldovai kommunisták azonban nagyon sokat dolgoztak. Minden párttagra kiosztottak annyi választót, ami a jó eredmény eléréséhez kell. Eleinte ez nagyon nehéz volt, mert kevesebben voltak. A taglétszámuk 1994-ben 3 ezer körül volt, 2001-ben 11 ezer, mára elérték a 27 ezer főt. A célkitűzés ma az, hogy minden száz választóra jusson egy-egy párttag. A párt minden szervezetének úgy kell dolgoznia, hogy egy választás bármikor bekövetkezhet, és arra folyamatosan kész kell lenni.

A május 9-i, győzelem napi díszszemle Chisinauban

A pártban alapkövetelmény a fegyelem és a tanulás. A párt központi és járási vezetői folyamatos marxista képzésben részesülnek. A tanulás nem vitakört jelent, hanem iskolaszerű tanulást. Eszmei fegyver nélkül nincs siker. - hangsúlyozta az elnök. Fegyelmezetlenség miatt évente öt-hatszáz embert zárnak ki a pártból. Fegyelem ügyében nincs elnézés. - mondta az elnök.

A siker lényeges eleme volt, hogy a párttagság szerkezete teljesen átalakult. Amíg a 90-es években a tagság több mint 70 százaléka olyanokból került ki, akik a régi, szovjet időkbeli pártnak is tagjai voltak. Ma a tagok több mint 70 százaléka új ember, aki korábban nem volt tagja semmilyen pártnak. Az új helyzetből adódó új feladatokat új emberekkel lehet megoldani.

Voronyin elnök egyetértett Thürmer Gyula azon észrevételével, hogy a moldovai kommunisták helyzetét két dolog megkönnyítette. Egyrészt, Moldovában nem jött létre erős szocialista párt, mint Magyarországon, amely folyamatosan elviszi a kommunista szavazatokat. Másrészt, Moldova nem tagja a NATO-nak, Magyarország viszont belépett. Olyan NATO-ország viszont egy sincs, ahol kommunisták vezetnék az országot.

Mi a nemzeti érdekekért küzdünk. - emelte ki Vlagyimir Voronyin. Nem lépünk a NATO-ba, de keressük a kapcsolatot az EU-val. Megszüntettük az ország eladósodását, és új hitelt csak azzal a feltétellel veszünk fel, hogy annak legalább 95 százalékából a moldvaiak számára létesüljenek munkahelyek. Nem vagyunk hívők, de támogatjuk a pravoszláv egyházat, helyreállítjuk a templomokat. Védjük a moldvai nyelvet, a nemzeti kultúrát, a moldvai történelmet. Május 9-én, a győzelem napján ezért az állam vezetői koszorúznak az elesett hősök emlékműve előtt, de Stefan cel mare, Nagy István, a nagy moldvai király szobra előtt is- tette hozzá az elnök.

Vlagyimir Voronyin és Thürmer Gyula megállapodtak, hogy rendszeressé teszik a két párt vezetőinek találkozóit, s elmélyítik együttműködésüket az Európai Baloldali Pártban. Ideológiai kérdésekben is közös munkára van lehetőség. A moldovai kommunisták szívesen megosztják a pártépítési, választás-szervezési tapasztalataikat fiatal magyar pártmunkásokkal.

Voronyin elnök támogatásáról biztosította a Munkáspárt azon erőfeszítését, hogy a magyar kis-és középvállalkozók bejussanak a moldvai piacra. Thürmer Gyula erről részletes megbeszélést folytatott a köztársaság mezőgazdasági minisztériumában, s találkozott moldvai kis- és középvállalkozókkal.