Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

Új lap - 1

A magyar polgári demokrácia születése

1990-ben a rendszerváltás követelése a "demokrácia és a szabadság" volt. Az akkori ellenzék, amely az értelmiség soraiból került ki, a polgárság klasszikus jelszavait tűzte zászlajára. Legyen gyülekezési szabadság, legyen többpártrendszer, legyen sajtó- és véleménynyilvánítási szabadság. Miért tette ezt? Egyrészt, a hatalom megszerzéséhez új játékszabályok kellettek. Ha nincs többpártrendszer, legálisan nem lehetett volna se MDF, se SZDSZ, se más. Ha nincs sajtószabadság, az ellenzék nem jutott volna sajtóhoz. Másrészt, a kialakuló új osztály, a tőkésosztály az új játékszabályok útján kívánta hatalmát érvényesíteni, és távol tartani a hatalomból mindenki mást.

Mi lett mára az elvekből?

Szabadság-e a szabadság, demokrácia-e a demokrácia a mai Magyarországon? Ez a hatalomra került nagytőke szabadsága, az ő demokráciája. A többpártrendszer olyan, hogy csak 5 százalék felett enged be a parlamentbe, és lényegében a két nagy pártcsoportosulás kétpártrendszerévé vált.
A médiatörvény nem azt szabályozza, hogy a Munkáspárt helyet kapjon a médiában. Azt szabályozza, hogy a polgári parlamenti pártok közül egyik se juthasson túl nagy hatalomhoz a másik rovására. A médiatörvényt éppen ezért akarják megváltoztatni, csak még nem tudják, hogy hogyan.
A szólásszabadság, amelyet 1990-ben teljesnek gondoltak, már korlátozott. A médiában nem jelenhetnek meg a tőkés rendszert zavaró anyagok. A szólásszabadság gátja az is, hogy a sajtó nagy része magántulajdonba került, és a tulajdonos dönt arról, hogy mit enged és mit nem.
A gyülekezési szabadság is csak addig lehetett korlátlan, amíg a gyűlések a hatalmat semmiben nem veszélyeztették. Ma már látszik, hogy egyes gyűlések, rendezvények reális veszélyt jelentenek a hatalomra, ezért megindult a törvény megváltoztatása.
A magyar demokrácia a gazdagok demokráciája. A szegényebb rétegek gyakorlatilag képtelenek érvényt szerezni az igazuknak. Nincs pénzük ügyvédre, pereskedésre.

Miért kell nekünk harcolni a polgári demokráciaért?

A polgári demokrácia viszonyai között könnyebb a mi munkánk is, mint az önkény körülményei között. A tavaly szeptemberi budapesti események után például a hatalom rögtön határozott lépéseket tett. A Kossuth teret kordonnal vették körbe, Budapesten pedig a Közgyűlés engedélyéhez kötötték olyan politikai gyűlések megtartását, amelyen színpadot és nagy erejű hangosítást használnak. Ezek az intézkedések nem a párt ellen irányultak, de bennünket is érintettek. Nekünk ma az utca fő területünk. Bármely intézkedés, ami ezt korlátozza, a mi szabadságunkat is elveszi. Ezért kell nekünk is harcolni a gyülekezési jog megőrzéséért, és fel kell lépni minden korlátozás ellen.
A polgári demokráciáért vívott harcban találhatunk partnereket és szövetségeseket is. Tudjuk, például, hogy a közvetlen demokrácia lehetősége jelentősen csökkent. Ma majdnem lehetetlen kivívni egy népszavazást. Igen ám, de sokan tudják, hogy a parlamenten kívül nem nagyon van más eszköz. Ebben a kérdésben sokakkal lehet együttműködni.
Az 5%-os bejutási küszöb, az antidemokratikus választási törvény nem csak a kommunistákat sújtja. Éppen ezért némi lehetőség itt is van együttműködésre más erőkkel.
A Munkáspárt vezetői elleni per felkeltette az emberi jogvédő erők figyelmét. Lehet, hogy nem mindenki kedveli a kommunistákat, de alapkérdés számukra, hogy az alkotmány adta jogokat a kommunistáktól sem lehet elvenni. Ebben a kérdésben is együtt lehet működni.
Rá kell döbbenteni az értelmiséget, hogy az, ami most van, már messze nem az a demokrácia, amiről annak idején álmodott. Rá kell döbbenteni, hogy a kisfizetésű tanárnak, orvosnak, műszaki szakembernek nem a nagy pártok oldalán van a helye, hanem a Munkáspártban.

Lenin a demokratikus harcról

Lenin így írt erről: "A kapitalizmus általában, az imperializmus pedig különösen illúzióvá változtatja a demokráciát, és ugyanakkor a kapitalizmus demokratikus törekvéseket hív életre a tömegekben. Demokratikus intézményeket hoz létre, kiélezi az antagonizmust az imperializmus és a demokráciára törekvő tömegek között."