Cikkek
 

Marxista szterotípiák

Vélemény

Új lap - 1

Folytatva a reagálást Szabó Zoltán okfejtésére (Népszava, 2007. április 2.), le kell számolnunk fatalizmusával. Kétségtelen, a globalizáció ma már elválaszthatatlan a kapitalizmustól, azt megszüntetni valóban csak a tőkés renddel együtt lehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy átmeneti időszakban (amíg be nem következik a forradalmi helyzet) megfelelő politikával nem korlátozhatjuk hatalmát, még a kapitalizmus keretei között.

Ezt a feladatot természetesen nem bízhatjuk a jelen polgári államra, mert az maga is eszköze a globalizációban érdekelt multiknak. Ne feledjük, Magyarország, a rendszerváltást követően (a neokolonializmus jegyében) a nemzetközi nagytőke érdekszférája, mondhatnám gyarmata lett, a mindenkori kormányfő pedig voltaképpen a helytartó funkcióját tölti be.

Megítélésem szerint a multik létrejötte és a ma szemünk előtt lejátszódó globalizáció kialakulása egy olyan objektív folyamat, mely szoros összefüggésben van a termelőerők fejlődésével, annak mintegy következménye. A formaváltozást kifejező, azt biztosító termelési viszonyok ideig-óráig alkalmazkodnak a szüntelenül fejlődő technika követelményeihez, ezért az okot és okozatot együtt kell kezelni. A kereteket lehet bizonyos határokig feszíteni, ám a robbanás elkerülhetetlen lesz, ha az ütközés forrponthoz érkezik. Kétségtelen, ki kell használnunk azokat az "előnyöket", melyek hasznunkra válhatnak de úgy, hogy ezzel egyidőben korlátozzuk is a multik gazdasági hatalmát.

Szabó Zoltán úgy véli: "a globalizációval szembeszegülni a modern romantikus baloldal legszebb álma". A cikkíró azt javasolja, alkalmazkodjunk a globalizációs folyamatokhoz, mert ha nem ezt tesszük, lehetetlenné válik az ország felzárkózása a fejlettebbekhez.
Miután a tőkés rendszer hierarchikus felépítésű, a felzárkózás - megítélésem szerint - csupán illúzió. Szabó Zoltán úgy véli, a multik elleni küzdelem "a baloldal részéről merő pótcselekvés". Azt ajánlja, hogy a nagytőke korlátozásáért a szociáldemokrácia szervezze meg önmagát nemzetközileg, ezzel kényszerítve ki nemzetközi szerződések megkötését.

Ez a javaslat lényegében szemfényvesztés, hiszen a XXI. századi nemzetközi szociáldemokrácia (lásd .Blair, Schrőder ,vagy akár Gyurcsány) politikája szervesen összefonódott a nemzetközi multik törekvéseivel.
Ha akadnak is a mozgalmon belül "emberibb" megnyilatkozások, azok az egyre inkább szektává zsugorodó "baloldali" szociáldemokraták szirénhangjai.

Nálunk Szili Katalin képviseli ezt a kétségtelen jó szándékú, de naiv irányzatot, mely kisebbséget képvisel az MSZP táborán belül.
A szocialista párt tagságának nagyobb része ma ugyanis szolidáris a hivatalos vonallal, mert jobban fél a Fidesztől, mint a nemzetközi nagytőkétől.
Azt gondolom az első lépcsőben össze kellene fogni a társadalmon belüli antiglobalista erőket (azokat is, akik nem feltétlenül antikapitalisták) a multik korlátozására. Ehhez szükséges lenne megteremteni a nemzetközi támaszt.

Az össznemzeti antiglobális elégedetlenség talaján megérlelődhetne a népi demokratikus tartalmú forradalmi helyzet, mely a permanens forradalom "játékszabályai" szerint átmenetet képezhetne a szocialista revolúció felé.
A tőke és a szociáldemokrácia házassága (ami a gyakorlatban a tiszavirágéletű "jóléti" államokban öltött testet), csak addig látszik "megoldásnak", amíg a kapitalizmus a konjunktúra ciklusában leledzik, mihelyt azt felváltja a recesszió, kiderül annak omlatag jellege. A megoldás tehát a szocializmus és nem a giddensi harmadik út. A Szabó Zoltán által ajánlott mensevik recept a kapitalizmushoz láncolná a szabadulni vágyó dolgozókat. Ez nem proletárprogram.

Hegedűs Sándor