Cikkek
 

Mit mondtunk, mit cselekedtünk - 2007. január - május
Megvédjük Kádár János emlékét és életművét!

Állásfoglalások

Új lap - 1

Az MSZP kongresszusán pártelnökké megválasztott Gyurcsány odáig merészkedett, hogy meggyalázza Kádár János történelmi szerepét, életművét, kétségbe vonva Kádár János és a szocialista rend demokratizmusát.

Gyurcsány Ferenc a kinyilatkoztatásaival mindazokat eltaszította magától, akik a szocialista iparban és mezőgazdaságban, a tudomány és a kultúra intézményeiben, az állami nevelésben tisztességesen dolgoztak, akik az MSZMP-ben, az ifjúsági szervezetekben, a szakszervezetekben a szocialista demokrácia, a szocialista erkölcs érvényesülésén munkálkodhattak.

Gyurcsány Ferenc világosan bizonyította, hogy sem Ő, sem az általa vezetett MSZP nem baloldali párt, hanem a nemzetközi és hazai nagyburzsoázia szélsőségeseinek szekértolója.

Tisztességes baloldali emberek nem lehetnek az MSZP tagjai! A Magyar Kommunista Munkáspárt tisztelettel várja őket!

Baloldali állampolgár barátaink! Fogjunk össze! Ne engedjük senkitől se becsmérelni saját és szüleink, nagyszüleink múltját, munkáját, életét.
Ne engedjük gyalázni a XX. századi magyar történelem legnagyobb, az egész világon elismert államférfiát, Kádár Jánost! Védjük meg Kádár János emlékét és életművét!

Magyar Kommunista Munkáspárt
budapesti és megyei elnökeinek nyilatkozata, 2007. március 12.