Cikkek
 

A pártoktatás eddigi témái

Elmélet


- Első téma (1. rész): Mi a marxizmus?
Amit érdemes elolvasni!
Lenin: A marxizmus három forrása és három alkotórésze (1913. - Lenin Összes Művei 23. kötet.)
Lenin: Marx Károly tanításának történelmi sorsa (1913. - Lenin Összes Művei 18. kötet)

- Első téma (2. rész): A marxizmus fejlődése térben és időben
Amit érdemes elolvasni!
Sztálin: Az első amerikai munkásküldöttséggel folytatott beszélgetésből (1927. -Sztálin Művei 10. kötet)
Kozák András: A tudományos szocializmus alapfogalmai. (Kézirat)

- Második téma: Mi az a társadalmi osztály?
Amit érdemes elolvasni!    
Marx-Engels: A Kommunista párt kiáltványa (1848, Marx-Engels válogatott művei. I. Kötet)

- Második téma (2. rész): Osztályok a mai Magyarországon
Karacs Lajosné: Ki a felelős a kapitalizmusért? (Kézirat)

- Harmadik téma: Miért létezik és miért elkerülhetetlen az osztályok harca?
Amit érdemes elolvasni!
Marx-Engels: A Kommunista párt kiáltványa (1848, Marx-Engels válogatott művei. I. Kötet)
A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusának G. Dimitrov beszámolójával kapcsolatban elfogadott határozata

- Negyedik téma: Osztályharc a mai Magyarországon
Amit érdemes elolvasni!
Sztálin: Az orosz kommunisták stratégiájának és taktikájának kérdéseihez (1923.)
Thürmer Gyula: Magyar polgári demokrácia (Kézirat)