Cikkek
 

A Központi Bizottság határozata a Munkáspárt 22. kongresszusa döntéseinek végrehajtásáról

Pártélet


 1. A Központi Bizottság áttekintette a párt 22. kongresszusa és a Központi Bizottság azt követő határozatai végrehajtásának menetét. Megállapította, hogy a párt tagsága és vezető szervei hozzáláttak a hatékonyan működő, fegyelmezett marxista-kommunista párt, centralizált harci szervezet létrehozásához.
  Ugyanakkor jelentős lemaradások vannak a határidők betartásában, egyes határozatok egyáltalán nem teljesülnek. Meg kell értetnünk minden szervezettel, minden egyes kommunistával, hogy a párt politikájának, és közösen hozott határozatainak maradéktalan végrehajtása a párt létérdeke. Ettől függ emberi és anyagi erőink mozgósítása, gyakorlatilag a párt jövője.
 2. A Központi Bizottság megállapította, hogy előreléptünk a 22. kongresszuson megfogalmazott politikai irányvonal megértetésében és gyakorlati végrehajtásában. A Munkáspárt következetesen harcol a tőke ellen, akármilyen párt is képviselje. A Munkáspártnak sikerült megőriznie önállóságát a két nagy tőkés párt között. A társadalomban alapvetően kedvezően fogadták a Munkáspárt készségét arra, hogy a taktikai együttműködést folytasson a dolgozók érdekében minden erővel, amely erre kész, függetlenül világnézetétől, és más kérdésekben vallott politikájától.
  A Központi Bizottság egyetért e politika folytatásával. A Központi Bizottság egyetért azzal, hogy alapvető kérdésekben, így az egészségügyi, oktatási, szociális ügyekben szükség van az emberek megkérdezésére, azaz népszavazásra. A Központi Bizottság támogatja a pedagógus szakszervezetek aláírásgyűjtési akcióit
  A Központi Bizottság üdvözli a Fidesz-KDNP által kezdeményezett népszavazást. Megbízza az Elnökséget, hogy az esetleges részvételünk formáiról a konkrétumok ismeretében a későbbiekben döntsön.
 3. Minden KB-tag hozzon két új tagot az ezres klubba!

  Tavaly óta abból élünk, amit összegyűjtünk. Nagyon szép kezdeményezés volt az Ezres Klub létrehozása. Ezer párttag, aki hajlandó a tagdíjon kívül havi ezer forinttal támogatni a pártot. Ezer párttag, aki érti: ha nem tudjuk az országos központot megőrizni, nem lesz párt sem! Ma még nem vagyunk ezren. A számlákat viszont minden hónapban fizetni kell. Közös munkával érjük el, hogy az Ezres Klub taglétszáma elérje az ezer főt! Minél előbb, annál jobb!

 4. A Központi Bizottság szükségesnek tartja, hogy politikánkat még részletesebben ismertetessük tagjainkkal, és meggyőző munkával mozgósítsuk őket. A Központi Bizottság tagjai, a megyei elnökök szükség szerint, de legalább kéthetente kapjanak részletes információs és agitációs anyagot. A megyei, budapesti elnökségek gondoskodjanak arról, hogy a térségükhöz tartozó aktivisták is azonnal tájékoztatást kapjanak.
 5. A Központi Bizottság megállapította, hogy a Munkáspárt lényegesen több figyelmet szentel a belpolitikai kérdéseknek.  Ugyanakkor arra van szükség, hogy szervezeteink mindenütt vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzatokkal. Be kell kapcsolódni az önkormányzati munkába. Minden erőnkkel folytatni kell vidéken is, Budapesten is az elnöki látogatásokat.
 6. A Központi Bizottság felhívta a párt megyei elnökségeinek figyelmét, hogy a pártoktatást minden megyei elnökségnek a lehető legkomolyabban kell venni. Meg kell érteni, és aktivistáinkkal meg kell értetni, hogy mai marxista ismeretek nélkül nem tudunk eligazodni a tőkés valóságban, nem tudjunk magunk után vinni az embereket.
 7. A Központi Bizottság ismételten kiemelte, hogy a párt aktivistái a párt fő tartalékai. Nyilvántartásuk, képzésük, nevelésük a párt későbbi sikereinek záloga. Minden szervezet tekintse elsőrendű feladatának a fiatal és középkorú aktivisták megtalálását, képzését és nevelését, és hatékony felhasználását.
 8. A Szabadság: első komoly sikerünk

  A Szabadság április elejétől újra nyomtatott formában jelenik meg, ráadásul színesen. Az elmúlt egy év alatt új szellemű szerkesztőséget teremtettünk Székely Péter vezetésével.
  Biztosítottuk Vajda János és Székely Péter irányítása alatt a nyomtatott újság kiadását. Közös erővel sikerült az induláshoz szükséges előfizetői kört megszervezni. Jelenleg 1212 előfizetője van a lapnak, ebből 518 Nagy-Budapesten, 694 vidéken. E területen vannak jelentős tartalékaink.
  Egyrészt, a párttagság jelentős része még nem fizetett elő, sok helyütt nem is tudnak az akcióról. Másrészt, a tapasztalat azt mutatja, hogy ott, ahol kézbe veszik az ügyet, a taglétszámarányosnál jóval többen fizetnek elő. Harmadrészt, a pártonkívüliek irányába alig indultunk el. Nos, vágjunk bele a következő két hónap előfizetési kampányába, növeljük meg a Szabadság-előfizetők és olvasók táborát!

  A Központi Bizottság elismerését fejezte ki a párt minden szervezetének a nyomtatott Szabadság megjelentetéséért. A Szabadság nyomdai kiadását folytatnunk kell. Meg kell szerveznünk a következő előfizetési kampányt.
 9. A Központi Bizottság kiemelte: első rendű feladatunk a párt központi vezetése működése anyagi feltételeinek biztosítása.  A Központi Bizottság tagjai, megyei elnökei és elnökségi tagjai keressék meg a párt minden egyes tagját és magyarázzák el: ha nem tudjuk az országos központot megőrizni, nem lesz párt sem! Közös munkával érjük el, hogy az Ezres Klub taglétszáma elérje az ezer főt.
 10. A Központi Bizottság köszönetét fejezte ki a Baloldali Front - Kommunista Ifjúság Szövetség vezetőinek és tagjainak eredményes munkájukért. Felhívta a párt minden szervezetét és tagját, hogy még jobban építsenek a fiatalokra.
 11. A Központi Bizottság megállapította, hogy a megyei és budapesti vezető szervek létrehozása lényegében megtörtént. A Központi Bizottság szükségesnek tartja, hogy a megyei és budapesti elnökségek rendszeresen ülésezzenek, folyamatosan szervezzék a pártmunkát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indokoltnak tartja új megyei vezetés megválasztását, figyelembe véve az eddigi negatív tapasztalatokat.
 12. Minden területen be kell fejezni a hírközpont kiépítését. Feladat az is, hogy a megyei, budapesti elnökségek rendszeresen tájékoztassák a központot rendezvényeikről, a helyi politikai élet eseményeiről, és ezekről A Szabadság adjon hírt.
 13. A Munkáspárt folytassa eddigi nemzetközi munkáját. Fordítsunk nagyobb figyelmet arra, hogy a testvérpártok jobban ismerjék és értsék a magyar belpolitikai fejleményeket, a Munkáspárt politikáját. Járuljunk hozzá a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 90. évfordulója méltó megünnepléséhez.

Budapest, 2007. április 14.

Nem lehet harcolni, ha nem tudjuk, hogy hány harcosunk van

A tagnyilvántartásra és a tagdíjfizetésre egységes új rendszert vezettünk be. Már ahol bevezettük! Számos szervezet a többször meghosszabbított határidőig, március 31-ig sem teljesítette ezt a feladatot. Hogy lehet úgy harcba menni a kapitalizmus ellen, vagy csak egész egyszerűen hogyan lehet népszavazási aláírásokat gyűjteni, ha nem tudjuk, hány emberre is számíthatunk, hogy lehet a párt helyi és országos költségvetését tervezni, ha nem tudjuk fillérre a tagdíjbevételeket? A párt politikájának, és közösen hozott határozatainak maradéktalan végrehajtása a párt létérdeke. Ettől függ emberi és anyagi erőink mozgósítása, gyakorlatilag a párt jövője.

50 ezer aláírás: politikai bizonyítvány a jövőre

Mi történik, ha a Munkáspárt összegyűjt 50 ezer aláírást a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének aláírásgyűjtési kampányában? Először is, segítünk a pedagógusoknak. Segítünk megvédeni a magyar iskolát, amelyet ugyanazok akarnak szétrombolni, mint akik a kórházakat akarják eladni. Másodszor, megmutatjuk erőnket. Megmutatjuk a tanároknak, diákoknak, orvosoknak, mindenkinek, hogy a Munkáspárt nem csak beszél, de tenni is képes valamit. Mit történik, ha nem tudunk 50 ezer aláírást összegyűjteni? Semmi különös, csak éppen magunkról állítjuk ki a bizonyítványt. Képesek vagyunk összegyűjteni 50 ezer aláírást? Igen, képesek vagyunk. Jó a kérdés, sok az elégedetlen ember, nekünk meg vannak szervezeteink. Dolgoznunk kell, okosan, szervezetten! A Munkáspárt önbecsüléséről és társadalmi helyéről van szó!