Cikkek
 

Európa kommunista pártjainak felhívása

Külpolitika


KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK TALÁLKOZÓJA
KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK TALÁLKOZÓJA 2006 NOVEMBERÉBEN LISZABONBAN

Európa kommunista és haladó pártjainak közös felhívása az Európai Gazdasági Közösség (EEC) alapításához.

A Római Szerződés, az EEC megalapítás, a nagyhatalmak és a nyugat-európai monopoltőke lehetősége volt. Ma, 50 évvel később, az EU fejlesztései igazolják azokat az erőket, akik harcoltak a politikája ellen, nemet mondtak és ma is nemet mondanak a Maastrichti Szerződésre, akik kifejezik tiltakozásukat az Alkotmányos Szerződés ellen. Igazolják azokat, akik ma folytatják harcukat a nagytőke Európai Uniója ellen - a nagy, neoliberális, militarista hatalmak tanácsa ellen.
A sikerek, melyeket az EU domináns erői szétkürtöltek, a szociáldemokrata, konzervatív és más jobboldali erők, - azaz a nemzeti valuták konvergenciája, munkalehetőségek javítása, több demokrácia, béke és esélyegyenlőségen alapuló együttműködés - hamisnak bizonyultak. Az EU küldetésének célja, hogy megerősítse az európai központú nemzetközi tőkét és a nagy üzletet a fő európai erőkben, azzal, hogy elveszik a jogokat a munkásoktól, csökkentik gazdasági erejüket és befolyásukat az országos és európai politikában, és kiaknázzák az új piacokat és nemzeti forrásokat. Ez a folyamat a társadalmi különbségek növekedéséhez vezet, a szegénység és perifériára szorulás elterjedéséhez.
Jelenleg növekszik a támadás a munka és a bér, a nyugdíj és a társadalmi biztonság, a szakszervezeti jogok ellen.
Alapvető jogok, mint a jog a tanuláshoz, az egészségügyhöz és a társadalmi biztonsághoz árucikké válnak és profitforrássá a nagy üzleti vállalkozások számára. Egyre nő a kizsákmányolás, a munkanélküliség és a bizonytalanság.
Ezzel egyidőben az úgynevezett Gazdasági Társasági Megegyezéseken (EPA) keresztül igazságtalan kereskedelmi kapcsolatokkal terhelik a bolygó legszegényebb országait, falakat építenek a bevándorlók számára Európa erődítménye körül.
A családi gazdálkodást és halászatot tönkretették, az önalkalmazásban lévő dolgozók és kisvállalkozók az iparban, kereskedelemben és szolgáltatásban megsemmisülnek a nagyvállalatok dominanciájától. A demokratikus jogok számos csapást szenvednek. Növekszik az antikommunizmus, sok esetben európai országok kormányai által finanszírozva, máshol pedig az EU hivatalai maguk támogatják. A baloldali, antikapitalista erők betiltása és üldözése egyre széleskörűbb. A rasszizmust és az idegengyűlöletet egyre szítják.
Emelkedik az EU militarizációja, akárcsak együttműködése a NATO-val és az Egyesült Államokkal imperialista háborúikban Afganisztán és Irak ellen, az illegális CIA repülőjáratokban, a növekvő nyomás gyakorlásában a szocialista Kuba és a bolivári Venezuela ellen, olyan országok és népek ellen, akik ellenállnak. Ahogy a NATO és az Európai Bizottság "kérte", nőnek a hadászati kiadások és folyamatban van a fegyverkezési verseny.

Az aláíró pártok:
AKEL - Ciprus
Belga Munkáspárt
Bosznia-Hercegovina Kommunista Munkáspártja
Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja
Dán Kommunista Párt
Finnország Kommunista Pártja
Görögország Kommunista Pártja
Horvátország Szocialista Munkáspártja
Írország Kommunista Pártja
Katalán Kommunisták Pártja
Lengyelország Kommunista Pártja
Lettország Szocialista Pártja
Litvánia Szocialista Pártja
Luxemburgi Kommunista Párt
Magyar Kommunista Munkáspárt
Munkapárt (EMEP) - Törökország
Nagy-Britannia Kommunista Pártja
Nagy-Britannia Új Kommunista Pártja
Német Kommunista Párt
Norvég Kommunista Párt
Orosz Föderáció Kommunista Pártja
Orosz Kommunista Munkáspárt
Portugál Kommunista Párt
Spanyol Kommunista Párt
Spanyol Népi Kommunista Párt
Szocialista Egység Párt - Románia
Törökország Kommunista Pártja
Ukrán Kommunista Párt

Az európai nagytőke kihasználja az EU és a NATO keleti irányú bővítését, illetve a független keleti országokra gyakorol nyomást, hogy kövesse saját céljait, a gazdasági, politikai dominancia elérését.
A népek és nemzetek függetlenségét és szuverenitását egyre inkább aláaknázzák. Tervbe van véve az Alkotmányos Szerződés újbóli kezdeményezése, a francia és holland nép határozott tiltakozása ellenére.
Az imperializmus globális támadása szembetalálja magát a népek és munkások sokat ígérő harcával, amit mi üdvözlünk.
A mi pártjaink megerősítik együttműködésüket és együttes akcióikat, és aktívan hozzájárulnak a munkásosztály mozgalmainak megerősítéséhez és az antiimperialista mozgalom küzdelméhez, hogy ellenálljunk, és harcoljunk a neoliberális politika és a militarizmus ellen, és hogy elutasítsuk az Alkotmányos Szerződést.
Felhívást teszünk olyan alternatívák létrehozására, melyek találkoznak az emberek szükségleteivel és érdekeivel, hogy megerősítsük a szocializmust, mint az európai kontinens népeinek egyetlen alternatíváját. Felhívást teszünk az akciók és küzdelmek összehangolására, melyek egész Európában utat mutathatnak a béke felé, a független államok együttműködése felé, a jogegyenlőség felé, a munkalehetőségek és az igazi gazdasági és társadalmi fejlődés Európája felé. Egy Európa felé, mely nyitott a világra, képes a baráti kapcsolatok, a méltányosság elvén alapuló kereskedelem, a világ országainak és népeinek együttműködésének fejlesztésére, tiszteletben tartva jogaikat a gazdasági és társadalmi fejlődésre. Egy Európa felé, ami nemzetközi szinten kiáll a békéért és a konfliktusok politikai szinten történő megoldásáért.

2007. március