Cikkek
 

A Munkáspárt támogatja a PDSZ aláírásgyűjtését!

Pártélet


A PDSZ KORÁBBI TÜNTETÉSE BUDAPESTEN
A PDSZ KORÁBBI TÜNTETÉSE BUDAPESTEN

A Magyar Kommunista Munkáspárt nyilatkozatban üdvözölte és cselekvően is támogatja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének aláírásgyűjtő akcióját a pedagógusok kötelező óra-számának visszaállításáért.
Tesszük ezt azért, mert a kormány nyíltan támadja az oktatási intézményeket, összevonnak és bezárnak iskolákat, tanárok ezreit teszik az utcára. Értjük a PDSZ követelését, akciójának fontosságát. A kötelező óraszám növelése, aminek 2007 szeptemberétől való bevezetésére az MSZP-SZDSZ többségű parlament törvényt hozott, nem más, mint burkolt létszámleépítés. Ennek nyomán 10-15 ezer pedagógus veszítheti el az állását. Mindez súlyosan veszélyezteti az oktatás színvonalát, hiszen 10 000 elbocsátandó pedagógus tanévenként 7 millió tanítási órát tartott! Az elbocsátott pedagógus nem tud a gyermekek tanórán kívüli nevelésében sem részt venni, azaz kevesebb lesz a kirándulás, a lélekápolás, a konfliktuskezelés.
Mindez az oktatás polarizálódásához vezet: egyfelől tömegoktatást, egy-egy intézményben kevés tanárral, sok gyerekkel, tovább romló színvonalon, másfelől pénzes elitiskolák, magántanárokkal. A Munkáspárt ezért támogatja a pedagógusok küzdelmét.
A PDSZ köszönettel vette a Munkás-párt csatlakozását az akcióhoz, s rendelkezésre bocsátotta az aláírásgyűjtő íveket. Felkérjük a párt valamennyi tagját, szimpatizánsainkat, mindenkit, aki a magyar oktatás ügyét a szívén viseli, aláírásával és a gyűjtéssel segítse pedagógusaink eredményes harcát!
A feladatokat a Munkáspárt megyei elnökeinek április 2-dikai ülésén egyeztettük, s kiosztottuk a gyűjtőíveket.

Mire irányul konkrétan az aláírásgyűjtés?

Népi kezdeményezés annak támogatására, hogy az országgyűlés vegye napirendjére ismét a kérdést, és vonja vissza a pedagógusok szeptembertől érvénybe lépő kötelező óraszámának emelését. Ehhez legalább 50 ezer érvényes aláírás szükséges. A gyűjtés végső határideje 2006. május 15. Célozzuk meg, hogy több tízezer aláírás összegyűjtésével segítjük a PDSZ-t!

Hol és hogyan gyűjtsük az aláírásokat?

Először is kötelességünk, hogy mi a párt tagjai valamennyien aláírjuk a támogató ívet, s tegyük ezt meg közvetlen családi, lakóhelyi környezetünkben is. Ez azonban kevés. Települési pártszervezeteink szólítsák meg mindenütt a gyermekes családokat, szülőket. Értessük meg velük, hogy mi a tét, segítsük feloldani a pedagógus-ellenes hangulatot, amit a kormány emberei és a tömegkommunikáció jelentős része is gerjeszt. Gyűjthetünk az iskolák környékén, s városokban a forgalmasabb közterületeken. Ez most olyan cél és olyan lehetőség, hogy ismét kimehetünk az emberek közé, kimehetünk az utcára! A nyilvános aláírásgyűjtést tegyük tudatosan mindenütt részévé a sorra kerülő május elsejei rendezvényeknek is.
Az aktivisták, a pártszervezetek a kitöltött aláírásgyűjtő íveket mindenütt a megyei és a regionális elnökségeknek adják le, s azok juttassák el a párt országos központjába.